“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 วันสบาย ๆ ของหนุ่ม-สุทน เมื่อได้มาบูชาขอพร “องค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสุโขทัย”ประดิษฐาน ณ วิหารวัดโชติการามหรือแต่เดิมเรียกวัดสามจีนวัดโชติการาม

วัดโชติการามสาธุ สาธุ ผมมาวัดโชติการาม ตำบลบางไผ่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นครั้งที่ 3 วันนี้ก็ต้องเขียนเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาแบบย่อ ๆ ให้นักอ่านทุกท่านได้ทราบข้อมูล ถ้าหากมีเวลาก็มากราบบูชาขอพรองค์พระพุทธรูป “หลวงพ่อสุโขทัย”  ผมขอเริ่มต้นเรื่องราวของวัดโชติการามหรือสามจีนตั้งอยู่ริมคลองมีบ้านเรือนชุมชน สวนเกษตร อาศัยสายน้ำในลำคลองเพื่อเดินทางติดต่อค้าขายเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาของชาวสวนย่านนี้ สำหรับวัดโชติการามหรือสามจีนเชื่อกันว่าคงเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมากลายเป็นวัดเสื่อมโทรมเมื่อเป็นเช่นนี้ มีชาวจีนสามคน ร่วมแรง ร่วมใจกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ จึงเรียกวัดสามจีนเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวจีนสามคนพอได้บูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่แล้ว จุดประสงค์ต้องการให้มีความงดงาม หน้าบันอุโบสถจึงประดับด้วยเครื่องเบญจรงค์ซึ่งครั้งนั้นสยามประเทศติดต่อค้าขายกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ดังนั้นเครื่องถ้วยลายครามหรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเขียนลวดลายลงยาทำให้เกิดความสวยงามและมีเข้ามาจำหน่ายกันมากในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วเชื่อว่าชาวจีนสามคนนี้ คงใช้ถ้วยลายครามหรือถ้วยเบญจรงค์ตกแต่งหน้าบันอุโบสถด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรืออาจจะบอกถึงความรุ่งเรืองด้วยเครื่องเบญจรงค์จากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ก็เป็นได้ นี่คือข้อสันนิษฐานของผมเองเท่านั้นครับวัดโชติการาม

Advertisement

Advertisement

วัดโชติการามปัจจุบันนี้เครื่องเบญจรงค์กลายเป็นสิ่งมีคุณค่ามาก ๆ เมื่อได้เยี่ยมชมหน้าบันวัดสามจีน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านเจ้าพระยาโชฏึกราชเศรษฐี(บุญมา) เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้บูรณะวัดสามจีนอีกครั้งหนึ่ง แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโชติการาม(สามจีน)ถึงทุกวันนี้

Advertisement

Advertisement

วัดโชติการาม หนุ่ม-สุทนขอนำเสนอให้ชาวแฟนเพจนักท่องเที่ยวทุกคนไปเที่ยวเพื่อศึกษาความเป็นมาของเรื่องราววัดนี้ตามที่ผมเองไปมาแล้วครับ ต้องชมห้ามพลาด เช่น

1. ตัวอุโบสถ หน้าบันประดับด้วยถ้วยเบญจรงค์อุโบสถ

2. องค์พระเจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมไม้สิบสอง มีบันได 4 ทิศองค์พรเจดีย์

3. ตัววิหาร บานประตูแกะสลักเป็นเทพเจ้าเชี่ยวกางถือง้าวยืนบนหลังสิงโตศิลปะของชาวจีนวิหาร

ประตูวิหารบานประตูบานประตูส่วนด้านในประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสุโขทัย ปางมารวิชัยพระประธานในวิหารพุทธลักษณะงดงาม อ่อนช้อย ตามขอสันนิษฐานการจัดสร้างองค์พระพุทธรูปน่าจะเป็นศิลปะแบบสุโขทัย จึงเรียกหลวงพ่อสุโขทัยหลวงพ่อสุโขทัย

Advertisement

Advertisement

หลวงพ่อสุโขทัยหลวงพ่อสุโขทัยวัดโชติการาม(สามจีน)ตำบลบางไผ่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ควรค่าเพื่อการอนุรักษ์ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2541 วันนี้เขียนเล่าเรื่องความเป็นมาของวัดโชติการามหรือวัดสามจีนวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปี พ.ศ. 2350 มาถึงทุกวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีวัดโชติการาม

เรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm

#ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น. #คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน

เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน