“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” มาทักทายกันวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกัน 4 วันเรียกว่าหยุดยาว หนุ่ม-สุทนไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเพียงแต่มาทำบุญที่วัดสะพานสูง ริมคลองพระอุดม ตำบลปากเกร็ดเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขอบอกนักท่องเที่ยวและญาติโยมทั้งหลายมา กราบขอพร "หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม” อดีตเจ้าอาวาสวัดสะพานสูง

วัดสะพานสูงวัดสะพานสูงวัดสะพานสูงหรือวัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดที่สร้างมาเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเดี๋ยวจะยาวไกลครับ ผมขอเล่าเรื่องประวัติส่วนย่อ ๆ ของหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม ท่านเป็นชาวบ้านย่านข้าง ๆ วัดท้องคุ้งคลองพระอุดมเช่นกันพอท่านอายุ 22 ปีก็อุปสมบทแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยและด้านวิชากรรมฐานจนรู้ถึงแก่นจิตใจมั่นคงในสมาธิกรรมฐาน ต่อมาหลวงปู่ก็รับตำแหน่งเจ้าอาวาสสมัยนั้นชื่อวัดสว่างอารมณ์เมื่อหลวงปู่เอี่ยมเป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลเช่นพระปิดตาและตะกรุดเป็นต้น เพื่อให้ญาติโยมร่วมกันทำบุญนำปัจจัยมาจัดสร้างเสนาสนะโดยเฉพาะอุโบสถและศาลาการเปรียญแล้วต่อมาท่านออกธุดงค์เพื่อแสวงหาสัจธรรมการฝึกสมาธิ จิตใจไม่วอกแวกอยู่รูปเดียวในป่าเขา แล้วธุดงค์เข้าเขตประเทศเขมรหรือกัมพูชาได้พบกันกับชีปะขาวคนหนึ่งเป็นชาวเขมรก็เรียนวิชาอาคมจากชีปะขาวให้จนกระทั่งลืมกลับมาวัดสว่างอารมณ์นับ 10 กว่าปี ส่วนทางวัดสว่างอารมณ์พอญาติโยมหารือกันแล้วคิดว่าหลวงปู่เอี่ยมคงมรณภาพแล้ว จึงร่วมกันประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แต่เมื่อหลวงปู่เอี่ยมท่านนั่งสมาธิก็รู้ด้วยญาณทิพย์ของท่านจึงธุดงค์กลับมาวัดสว่างอารมณ์ แต่ครั้งนั้นมีเรื่องราวเล่าขานกันว่าหลวงปู่เอี่ยมมีหนวดเครายาว เส้นผมก็ยาวเหยียดคล้าย ๆ ฤาษีบำเพ็ญเพียร เมื่อหลวงปู่เอี่ยมท่านธุดงค์กลับมาปรากฏว่าสัตว์ป่าตามมาส่งท่านถึงวัดเช่น เสือ หมีและงูจงอางเป็นต้น และแล้วหลวงปู่เอี่ยมท่านก็จำพรรษาอยู่วัดสว่างอารมณ์ด้วยความสันโดน มักน้อย พูดน้อยแต่วาจาศักดิ์สิทธิ์มีเมตตาธรรมสูง ช่วยเหลือญาติโยมทุกคนเมื่อเกิดทุกข์จนถึงวาระสุดท้ายมรณภาพในปี พ.ศ. 2439 สิริอายุ 80 ปี

Advertisement

Advertisement

วัดสะพานสูงแล้วต่อมาหลวงปู่กลิ่นท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อมาแล้วจัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมประดิษฐานหน้าอุโบสถถึงทุกวันนี้และหลวงปู่กลิ่นได้จัดสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดมเพื่อการสันจรไปมาของญาติโยมทั้งหลายในปี พ.ศ. 2457 ครั้งนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจราชการตามคณะสงฆ์ ณ วัดสว่างอารมณ์ทรงเห็นความสำคัญของสะพานข้ามคลองพระอุดมรูปทรงดูสูงจึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์เป็น “วัดสะพานสูง” ดังนั้นหนุ่ม-สุทนขอแนะนำสถานที่ภายในวัดสะพานสูงเมื่อเข้ามาภายในวัด

Advertisement

Advertisement

จุดที่ 1 จุดธูปเทียนบูชาบริเวณหน้าอุโบสถเสร็จแล้วปิดทองรูปหล่อองค์หลวงปู่เอี่ยมประดิษฐานหน้าอุโบสถ

วัดสะพานสูงจุดที่ 2 วิหารเก่าแก่สมัยหลวงปู่เอี่ยม

วัดสะพานสูงวัดสะพานสูงจุดที่ 3 องค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สวดมนต์รอบองค์พระเจดีย์ 3 รอบตั้งใจตั้งจิตให้มั่งคงเพื่อเป็นมงคลชีวิต

วัดสะพานสูงจุดที่ 4 ทำบุญแล้วก็มาทำทานให้อาหารปลาหน้าวัดริมคลองพระอุดมเป็นอันเสร็จพิธีสร้างบุญกุศลขอพรหลวงปู่เอี่ยมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสะพานสูงตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี สาธุสาธุขอให้ได้บุญกุศลตามเจตนาในสิ่งที่ดีครับ วันนี้เขียนเล่าเรื่องวัดสะพานสูงและหลวงปู่เอี่ยมจบเรื่องเล่าแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ

วัดสะพานสูงวัดสะพานสูงวัดสะพานสูงเรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจ Facebook : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น.

#เที่ยวเพลิน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #Tourism local life ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน