วัดศรีอุทุมพรวัดศรีอุทุมพร หรือที่ใครหลายคนคุ้นเคยในชื่อว่า วัดหลวงพ่อจ้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่เศษ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๕ โดย พระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณ หรือที่ชาวบ้านคุ้นเคยกันดีว่า หลวงพ่อจ้อย เดิมทีชาวบ้านจะเรียกวัดนี้ว่า วัดเดื่อ  เป็นวัดที่อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติ และหมู่บ้านรายรอบ 

วัดวัดวัดสิ่งก่อสร้างภายในวัด ประกอบไปด้วย  พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาธรรมสังเวช ฌาปนสถาน หอสวดมนต์ หอระฆัง  บรรยากาศภายวัดถิอว่าสงบ ร่มรื่น พื้นที่จอดรถสะดวดสบาย  มีหลายส่วนที่น่าสนใจให้ไปเยี่ยมชม และที่วัดจะมีการจัดงานประจำปีเป็นระยะ ทุกครั้งที่มีการจัดงานจะมีคนมาร่วมงานกันเยอะมาก ส่วนเวลาที่ไม่มีงานก็จะมีคนมาเยอะในช่วงวันหยุด ถ้าใครชอบความสงบคนน้อย ๆ แนะนำว่าให้มาวันธรรมดา 

Advertisement

Advertisement

วัดหลสงพ่อจ้อยพระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณ หรือ หลวงพ่อจ้อย ที่ชาวบ้านกล่าวขานกันว่าท่านเป็น เทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ ด้วยความที่ท่านเป็นนักพัฒนา เป็นพระที่มีความเมตตา เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป  

ประวัติโดยย่อ หลวงพ่อจ้อย เกิดวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๖ ที่จังหวัดอุทัยธานี  หลางพ่อจ้อย อุปสมบท วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖ เริ่มสร้างวัดศรัอุ่ทุมพรเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ และท่านมรณะภาพในปี พ.ศ.๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐  รวมอายุ ๙๔ ปี 

วัดการเดินทางมาเที่ยววัด ศรีอุทุมพร หรือวัดหลวงพ่อจ้อย สิงที่จะได้พบเจอคือ ความสงบ ร่มเย็น ความสวยงามของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่สร้างด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อจ้อย ผ่านแรงศรัทธาของประชาชน รับรู้ได้ถึงความเป็นศูนย์รวมของพลังงานที่ดี และยังได้มีโอกาสมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อยด้วย การเดินทางมาก็สะดวก ในพื้นที่ก็มีร้านอาหารให้บริการ มีห้องน้ำสะอาด ยังสามรถเดินทางต่อไปวัดถ้ำบ่อยา ซึ่งเป็นอีกวัดที่หลวงพ่อจ้อยเคยบูรณะพัฒนาไว้ด้วย

Advertisement

Advertisement

 

รูปทั้งหมดถ่ายมาจากสถานที่จริง