หากคุณเป็นสายบุญตัวยง ขอเชิญชวนมากราบสักการะ พระสงฆ์ผู้เป็นพระสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ณ.วัดหัวตลุกวนาราม

วัดหัวตลุกวนาราม เดิมชื่อวัดป่าหัวตลุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมีหลวงปู่ลี ตาณังกโรเป็นเจ้าอาวาส พระธรรมยุติ วิปัสสนากรรมฐานผู้มีวาจาสิทธิ์ เดิมทีนั้นหลวงปู่ลีท่าน เป็นชาวบ้านน้ำพอง จ.ขอนแก่น เดินธุดงค์มาจากภาคอีสานเมื่อพ.ศ 2524 และปักกลดอยู่ ณ.ทุ่งนาใต้ต้นมะม่วงใหญ่เพื่อเผยแพร่แผ่ธรรมะปฏิบัติแก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง 

ภาพหลวงปู่ลี ตาณังกโรด้วยญาณบารมีของความเป็นพระสุปฏิปัณโนในด้านสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างเคร่งครัด ทำให้เป็นที่เคารพศรัทธา แก่ผู้คนทั่วไป จนความศรัทธานี้ได้แผ่ขยายกว้างขวางออกไป เป็นที่รู้จักเลื่องลือในสังฆบารมีอันดีงามจากประวัติการศึกษาด้านธรรมมะกับครูบาอาจารย์ และพระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

Advertisement

Advertisement

ด้วยวัตรปฏิบัติอันดีงามตลอดมาของหลวงปู่ลี ส่งผลให้บรรดาศิษยานุศิตย์ร่วมแรงร่วมใจอนุโมทนาบุญด้วยการขยายเขตพัทธสีมาซื้อที่นาเพิ่มขึ้น จากเดิมมีคนถวายที่นา 3ไร่ ขยายออกไปเป็น 39 ไร่ จัดสร้างเสนาสนะและพัฒนาให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติอันดีงามตลอดมา

ศาลาภายในวัดมีสมเด็จพระพุทธรัตนจอมไทย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ สีเหลืองทอง งดงาม หน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 22 เมตร จัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภาพพระองค์ใหญ่พระอุโบสถภายในวัดสร้างแบบโบราณเรียกว่าโบสถ์มหาอุต งดงาม หาชมได้ยากนัก ทั้งยังมีพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุสถิตอยู่ ณ บุษบกบนยอดพระธาตุเจดีย์ งดงามแปลกตา

ภายในวัดจัดสร้างภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สงบ ร่มเย็น เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ สร้างความสดชื่น สุขกาย และเย็นใจยิ่งนัก

Advertisement

Advertisement

สระน้ำเนื่องจากเป็นเขตอภัยทาน จึงมีประชาชนนำสัตว์น้ำไปปล่อยเป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดจำหน่ายอาหารปลาสำหรับทำบุญให้ทานกับสัตว์น้ำ สร้างกุศลโดยทั่วกัน

อาหารปลาปลาหากท่านใดอยากร่วมสร้างบุญสร้างกุศล กับพระผู้เป็นอริยสงฆ์ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยแล้ว เชิญชวนให้มาออมบุญร่วมกันได้ที่วัดหัวตลุกวนารามนะคะ