ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตลาดท่านา มาเยือนแล้วประทับใจ

ตลาดท่านา มาเยือนแล้วประทับใจ

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปเยือนตลาดท่านา ตั้งอยู่ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นตลาดโบราณ อายุกว่าร้อยปี ซึ่งได้รับการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนในรูปแบบเดิมไว้ ความคลาสสิก ความงดงามตามกา