ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เรื่องเล่าขาน "ต้นตะเคียนกับต้นโพธิ์ปาราชิก" วัดสิงห์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เรื่องเล่าขาน "ต้นตะเคียนกับต้นโพธิ์ปาราชิก" วัดสิงห์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” ทักทายวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 วันนี้หนุ่ม-สุทนจะพาเที่ยววัดสิงห์ในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วัดสิงห์ ชื่อสั้น ๆ แต่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเ