บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

คนเขียน-ทำเพลง(2)

คนเขียน-ทำเพลง(2)

คนเขียน-ทำเพลง(2) เพลงจังหวัดนครปฐม  จังหวัดนครปฐม คือบ้านเกิดเมืองนอนของเรา มี 7 อำเภอ คือ 1.อำเภอเมืองนครปฐม 2.อำเภอกำแพงแสน 3.อำเภอบางเลน 4.อำเภอสามพราน 5.อำเภอนครชัยศรี 6.อำเภอดอนตูม และ 7.อำเภอพุ