วันนี้ ทิวเขาเงาตะวัน จะพาทุกคน ลงไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงนั้นก็คือ ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ไร่นอกราชภัฏ หลายๆคนสงสัยว่า ราชภัฏนครปฐมเป็นราชภัฏแห่งหนึ่งที่มีขนาดเนื้อที่ไม่ค่อยมากนักแต่ทำไมถึงมีโครงการศาสตร์พระราชา ซึ่งเอาเข้าจริงๆ แล้วโครงการแบบนี้จะต้องอาศัยในที่เป็นจำนวนมากและโครงการที่มีอยู่ใน ศูนย์ศึกษาพระราชานี้ จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และ ที่กล่าวข้างต้นว่าเกิดจากการปฏิบัติจริงนั่นคืออะไรเราไปติดตามกันเลย


ศูนย์" ทิวเขา ทิวเขาเนื้อที่ของศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชานี้มีกี่ไร่หรอ แล้วทำไมถึงมีสภาพงดงามอย่างนี้ แล้วแต่ก่อนมันเคยเป็นอะไรหรอทิวเขา " สำหรับศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชานะทุกคน ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่ป่ารกร้างหรือทุ่งนาที่แห้งแล้งบนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ห่างจากมหาลัยประมาณ 5 กิโลซึ่งเป็นเนื้อที่นอกราชภัฏ ซึ่งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชานั้นเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของเหล่านักเรียนนักศึกษาและจิตอาสา 904 ในการร่วมกัน ปลูกข้าว ปลูกพืช ปลูกผัก จำลองโครงการต่างๆของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ศูนย์ศึกษาพระราชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเนื้อที่จำนวนกว่า 10 ไร่นี้ เปิดเป็นฐานการเรียนรู้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ การปลูกไม้ยืนต้น การทำนา การปลูกพืชสวนครัว การปลูกหญ้าแฝก การทําฝายชะลอน้ำ การทำคลองใส่ไก่ คันนาทองคำ และกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

ราชภัฏ     ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวที่มาของการจัดให้กับทิวเขาฟังว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้ทำงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวราชภัฏทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมมือกับ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 28 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและจิตอาสารวมไปถึงนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกดาวเรืองปลูกข้าวสร้างพัฒนาและต่อยอดศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของคนทั่วไปและพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัย ทิวเขารู้สึกว่าแหล่งการเรียนรู้นี้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติไม่ได้อยู่แค่ในตำราเรียนแต่ เราได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เรียนรู้จริงแล้วก็สามารถนำประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆ ไปใช้ได้จริง

Advertisement

Advertisement

"ทิวเขา ถ้าป้าอยากไปศึกษา ไปยังไงหรอ " ถ้าจะให้ง่ายที่สุด ทิวเขาแนะนำว่าให้มาในเวลาราชการ มาติดต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถ้ามารถตู้ลงที่หน้ามอศิลปากร แล้วต่อวินมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือถ้าสะดวกไปเอง เข้าถนนเส้นหลังราชภัฏ ทางเข้าจะมีป้ายบอกทาง แต่ทิวเขาแนะนำติดต่อมหาวิทยาลัยสะดวกสุด