วัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ว

วัดกลางบางแก้ว

                                                                                        ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

หากใครผ่านไปมาแถวอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อาจสะดุดตากับสถาปัตยกรรมอันงดงามที่วิจิตรตระการตา ซึ่งโดดเด่นไปด้วยศิลปะอันงดงามของลวดลายปูนปั้นโบราณจากฝีมือของช่างเมืองเพชรบุรี โดยสถานที่แห่งนี้คือทำเลที่ตั้งของ วัดกลางบางแก้ว วัดเก่าแก่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


วัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ว

                                                                                      ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ตามความเชื่อดั้งเดิมที่บอกเล่ากล่าวกันมาคาดว่าวัดแห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยา และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด บวกกับความเลื่อมใสศรัทธาของผู้คนโดยทั่วไปตั้งแต่อดีตกาล จึงทำให้ชื่อของวัดกลางบางแก้วเป็นที่ปรากฏอยู่ในนิราศพระแท่นดงรังของสุนทรภู่ ในครั้งที่ออกเดินทางผ่านปากคลองบางแก้วเพื่อไปกราบนมัสการพระแท่นดงรัง

Advertisement

Advertisement


วัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ว

                                                                                     ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

บนพื้นที่ภายในวัดประกอบไปด้วยพระอุโบสถและเจดีย์ ที่โดดเด่นด้วยศิลปะจากงานประติมากรรมปูนปั้นสุดประณีตจากฝีมือของสกุลช่างแห่งเมืองเพชรบุรี โดยประดับประดาร่วมกับการตกแต่งเครื่องกระเบื้องเคลือบลายคราม จึงเกิดเป็นงานสถาปัตยกรรมอันงดงามที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าอย่างแท้จริง


วัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ว

                                                                                      ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ไม่เพียงความงดงามจากพื้นที่ภายนอกของพระอุโบสถเท่านั้น แต่เมื่อย่างก้าวเข้าสู่พื้นที่ในบริเวณด้านใน กลับพบความสวยงามจากงานจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตรบรรจง โดยมีพระประธานเป็นองค์หลวงพ่อโต ที่ตั้งประดิษฐานไว้สำหรับสักการะบูชา

Advertisement

Advertisement


วัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ว

                                                                                          ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

เดิมทีวัดกลางบางแก้วมีชื่อว่า "วัดคงคาราม" แต่คนในแถบนครชัยศรีจะนิยมเรียกกันว่า วัดกลาง ซึ่งนอกจากพระอุโบสถอันงดงามแล้ว ที่นี่ยังมีหอไตร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณข้างหอระฆังอีกด้วย โดยมาพร้อมรูปแบบอาคารทรงไทย ส่วนบนมีทรงสอบเข้าเล็กน้อย ภายในหอไตรแห่งนี้ เดิมเป็นที่เก็บคัมภีร์และสมุดข่อยโบราณ แต่ในปัจจุบันถูกนำไปเก็บจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก ภายในบริเวณวัดนั่นเอง

วัดกลางบางแก้ว ตั้งอยู่ที่ปากคลองบางแก้ว ตำบลปากน้ำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

Advertisement

Advertisement