สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในประเทศไทยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด แม้จะยังไม่มีคำสั่งปิดเมือง Lockdown ออกมา ซึ่งหลายคนได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงสิ่งที่จำเป็นไว้แล้วในบทความ 10 สิ่งของจำเป็นหากปิดเมือง แต่มีอีกหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ เบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นสำหรับ ขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุร้าย เรียกรถรถพยาบาล ฯลฯ 

covid-19ภาพจาก geralt

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารโทรได้ทั่วประเทศ

1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค ขอคำแนะนำ คำปรึกษา สอบถามอาการของโรค ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ COVID-19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้รับสาย และถ้าพบผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่กักตัวเอง ก็สามารถแจ้งที่เบอร์นี้ได้เช่นกันครับ

Advertisement

Advertisement

กรมควบคุมโรค covid-19ภาพจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1669 สายด่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรณีเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือพบเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ สามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่งโมง นอกจากเบอร์สายด่วนแล้ว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ยังมีแอพพลิเคชั่น ThaiEMS 1669 ซึ่งมีคำแนะนำกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทึก สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล, เลขประจำตัวประชาชน, โรคประจำตัว หรือการแพ้ยา เป็นต้น  สามารถเรียกรถพยาบาลและระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของผู้ป่วยได้ ดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

1669ภาพโดยผู้เขียน

191 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เบอร์ที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดี สามารถแจ้งหตุด่วนเหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน เกิดไฟไหม้  เกิดเหตุอาชญากรรม ซึงเมื่อโทรแจ้งเหตุแล้ว ทาง 191 จะประสานงานกับตำรวจในพื้นที่ให้มายังที่เกิดเหตุ

Advertisement

Advertisement

1195 กองปราบปราม นอกจากแจ้งเหตุอาชญากรรม ขอความช่วยเหลือ ยังสามารถแจ้งผู้ที่ขายสินค้าเกินราคา ทั้งหน้ากากอนามัย และสินค้าอื่นๆ ได้อีกด้วย

เบอร์ภาพจาก กองปราบปราม

1332 สายด่วนกรมสุขภาพจิต สถานการณ์ในตอนนี้ทำหลายคนเกิดความเครียดจากปัญหาต่างๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สุขภาพ ตกงาน สามารถโทรไปขอคำปรึกษาได้

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานในพื้นที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เขียนอาศัยอยู่

034-388957 โรงพยาบาลสามพราน

034-388712 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

034-311192 สถานีตำรวจภูธรโพธิ์

034-325195 สถานีตำรวจภูธรสามพราน

034-322356 มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องตั้งสติว่าควรทำอย่างไร ขอความช่วยเหลือจากไหนได้บ้าง 

Advertisement

Advertisement