ภาพโดย ไอยรา

          จังหวัดนครปฐมถือเป็นเขตปริมณฑลที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทางก็สะดวกและมีให้เลือกหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถตู้ หรือรถไฟ นครปฐมจึงเป็นอีกปลายทางหนึ่งที่ผู้คนนิยมแวะมาเที่ยวอยู่เสมอ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมนั้นมีมากมายหลายแหล่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานที่ดังกล่าวคือ พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์มีบริเวณกว้างขวางและร่มรื่น

ภาพโดย ไอยรา

          พระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช โดยสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่สันนิษฐานว่าเป็นพระราชวังเดิมในสมัยทวารวดี พระราชวังสนามจันทร์มีพื้นที่ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ราว 2 กิโลเมตร ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ทรงงานทั้งทางด้านการเมือง การทหาร ศิลปะการละคร วรรณกรรม และใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

Advertisement

Advertisement

พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์และสะพานข้ามภาพโดย ไอยรา

          จุดเด่นของพระราชวังสนามจันทร์ที่สังเกตได้ชัดเจนคือลักษณะสถาปัตยกรรม จะพบว่ามีทั้งสถาปัตยกรรมไทย เช่น พระที่นั่งวัชรีรมยา พระตำหนักทับขวัญ สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เช่น พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ รวมถึงสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทยอยู่ในพื้นที่ของพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานราชการยังรักษาให้คงสภาพสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ส่วนด้านนอก ส่วนภายในพระที่นั่งและพระตำหนักต่าง ๆ นั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดนครปฐมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอยู่เป็นระยะผ่านเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

Advertisement

Advertisement

พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์

ภาพโดย ไอยรา

          นอกจากนี้ยังมีงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในพระราชวังสนามจันทร์อยู่เนือง ๆ เช่น งานแสดงกล้วยไม้งาม งานแสงสีเสียงลอยกระทง งานพืชพันธ์เกษตร งานแต่งไทยสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้จัดงานจะรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ มาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก หากใครมาเที่ยวชมงานก็จะพบว่ามีผู้คนแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเดินกันมาเป็นกลุ่ม ๆ เมื่อหยุดถ่ายรูปหน้าพระตำหนักหรือหน้าพระที่นั่งต่าง ๆ จะได้ภาพบรรยากาศที่สวยงามกลับไปอย่างแน่นอน

พระที่นั่งพิมานปฐมภาพโดย ไอยรา

          ประชาชนทั่วไปที่สนใจมาเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์สามารถเดินทางมาได้ทุกวัน ในช่วงเย็นมักมีผู้คนมาวิ่งออกกำลังกาย เพราะบรรยากาศภายในพระราชวังสนามจันทร์นั้นร่มรื่น มีต้นไม้มากมาย ทำให้ผู้ที่เข้ามาแล้วก็มักต้องการกลับมาเยือนอีกครั้ง

Advertisement

Advertisement