ในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา  เรามักจะเห็นภาพที่วัดและพระสงฆ์ออกมาตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาในการดำรงชีพเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆมากมาย  บางวัดทำอาหารแบบเดลิเวอรีส่งถึงประตูบ้าน  บางวัดจัดเป็นชุดข้าวสารอาหารแห้ง  บางวัดเป็นอาหารสำเร็จรูปทีมงานวัดหลวงพ่อสมหวังช่วยวัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี

 

แต่ในอีกมุมหนึ่ง  ปรากฏว่ามีหลายวัดหลายจังหวัดด้วยกันที่พระภิกษุสามเณรประสบกับปัญหาขาดแคลนภัตตาหารและน้ำดื่ม  สาเหตุหนึ่งมาจากออกบิณฑบาตไม่ได้ เพราะพื้นที่ที่วัดตั้งอยู่มีภาวะเสี่ยงสูง  ส่วนหนึ่ง  ญาติโยมเข้าวัดนำภัตตาหารมาถวายน้อยกว่าสถานการณ์ปกติ ทำไม่เพียงพอต่อการขบฉัน

เกษตรจังหวัดถวายวัดมหาสวัสดิ์ สามพราน

จากปัญหาดังกล่าว  มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีความห่วงใยในภาวการณ์ที่เกิดขึ้น  จึงให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสำรวจวัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนภัตตาหารและน้ำดื่ม  เพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

Advertisement

Advertisement

พาณิชย์จังหวัด

จังหวัดนครปฐม  มีวัดจำนวน  229  วัด  จากการสำรวจ มีเพียง 5 วัด ที่ขอรับการสนับสนุน  เพราะแจ้งว่า พื้นที่ที่วัดตั้งอยู่ มีความเสี่ยง จึงไม่อยากให้พระภิกษุสามเณรออกไปบิณฑบาต  โดยส่วนใหญ่ให้ทางโรงครัววัดทำภัตตาหารถวายทั้งเช้าและเพล 

เมนูไข่ไก่

เมื่อคณะสงฆ์และส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม  ได้รับการรายงานข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  จึงได้ร่วมกันเข้าไปช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน  โดยในส่วนคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ได้มอบหมายให้พระครูศรีสุตากร  เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ  หรือวัดหลวงพ่อสมหวัง  เป็นตัวแทนนำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มไปถวาย  ส่วนภาครัฐ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเยียวยา  เข้าไปช่วยเหลือเช่นเดียวกัน 

Advertisement

Advertisement

จนถึงขณะนี้  วัดทั้ง  5  วัด  ได้รับการช่วยเหลือด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคครบทุกวัด  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยุติธรรมจังหวัด ถวายวัดใหม่ห้วยลึก เมืองนครปฐมภาพการช่วยเหลือกันและกัน  ระหว่างวัด บ้าน  ราชการ  ที่ปรากฏออกมา  แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของภาวะผู้นำ ทั้งด้านศาสนจักร  และด้านอาณาจักร ของจังหวัดนครปฐม 

ทุกภาคส่วนไม่รีรอ ไม่ต้องมีพิธีรีตอง  ซึ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  ของวัด บ้าน  และราชการ  ของสังคมไทย  ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น  แต่เกิดขึ้นมานานแล้ว  ผู้เขียนไม่เคยเห็นบ้านเมืองอื่น ที่เกื้อกูลกันเหมือนบ้านเมืองเรา จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคนไทย

บ้านเมืองเราน่าอยู่ เพราะมีคุณลักษณะพิเศษ  คือความมีน้ำใจต่อกัน