“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” มาทักทายกันวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เป็นวัน ครอบครัว สุขสันต์ทุกท่านชาวแฟนเพจที่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน เพื่อช่วยกันต่อต้านเชื้อโรคโควิด-19 ให้หมดไปโดยเร็ววันอมเพียง!!! ฮ่า ๆ ต้องเล่นของด้วยครับ สำหรับวันนี้หนุ่ม-สุทน จะพาไปรู้จักเรื่องราวความเป็นมาขององค์พระปฏิมากรหรือหลวงพ่อวัดไร่ขิง เขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมครับหลวงพ่อวัดไร่ขิง

เริ่มต้นเรื่องที่วัดกันก่อนเลยครับ วัดไร่ขิงตามประวัติของวัดกล่าวว่าสร้างขึ้นมาในปี พ.ศ. 2394 สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) เมื่อครั้งนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร แผ่นดินกรุงเก่าอยุธยาแต่บ้านเกิดของท่านอยู่ในลุ่มน้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) เห็นว่าบ้านเกิดของท่านมากด้วยชาวจีนและชาวสยามที่ประกอบอาชีพปลูกพืชไร่กันเอง โดยเฉพาะไร่ขิงมากที่สุดเพื่อจำหน่ายครับหลวงพ่อวัดไร่ขิง

Advertisement

Advertisement

เมื่อสร้างวัดแล้วก็ให้ชื่อ “วัดไร่ขิง” ด้วยเหตุผลบริเวณนี้มากด้วยไร่ขิงของชาวจีนที่อพยพเข้ามากับเรือสำเภาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่เพื่อทำสวน ทำไร่ พอวัดไร่ขิงสร้างแล้วเสร็จ สิ่งสำคัญคือองค์พระประธานประดิษฐานในอุโบสถ ดังนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ท่านจึงให้ญาติโยมสร้างแพไม้ไผ่เพื่ออัญเชิญองค์พระพุทธรูปหรือพระปฏิมากรจากวัดศาลาปูนวรวิหารเมืองกรุงเก่าอยุธยาล่องแพมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำท่าจีนจนถึงหน้าวัดไร่ขิง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน5 ช่วงสงกรานต์ ชาวบ้านย่านนี้เข้ามาทำบุญที่วัดไร่ขิงจำนวนมาก และแล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น หน้าวัดไร่ขิง ท้องฟ้าเริ่มมืด ฝนตกปอย ๆ และเสียงฟ้าร้องเหมือนบอกให้ชาวประชารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์อันเป็นมงคลยิ่งมาถึงแล้ว เป็นนิมิตหมายที่ดีชาวบ้านก็เลยร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปหรือพระปฏิมากรขึ้นประดิษฐานภายในอุโบสถ แล้วเรียกชื่อตามชื่อวัดคือ “หลวงพ่อวัดไร่ขิง”หลวงพ่อวัดไร้ขิง

Advertisement

Advertisement

หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยทองผสมสำริด ศิลปะเชียงแสน สูง 4 ศอก 16 นิ้ว ส่วนหน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้ว เชื่อว่าเมื่อครั้งที่จัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ที่วัดศาลาปูนแผ่นดินกรุงเก่าอยุธยา สันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นช่างชาวล้านนาผู้สร้างครับ 

ส่วนวัดไร่ขิงต่อมาครั้งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจเยี่ยมตามวัดต่าง ๆ ในแม่น้ำท่าจีนและเสด็จขึ้นวัดไร่ขิงแล้วทรงประทานชื่อวัดไร่ขิงเป็นชื่อ “วัดมงคลจินดาราม” แต่ชาวบ้านไม่เรียกครับ เรียกแต่ “วัดไร่ขิง” และ “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” จนกระทั่งทุกวันนี้คือ “วัดไร่ขิงพระอารามหลวง” เขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวัดไร่ขิงพระอารามหลวง

Advertisement

Advertisement

บริเวณวัดบริเวณรอบวัดบริเวณรอบวัดสำหรับองค์ “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” หนุ่ม-สุทน ได้เข้าไปนั่งในอุโบสถเพื่อพิจารณาคล้าย ๆ นั่งสมาธิ ด้วยจิตของผมเชื่อว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิง มีเหล่าเทพเทวดาปกปักรักษาองค์พระพุทธรูปหรือองค์แทนพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธกราบไหว้บูชาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ แล้วขอพรเหล่าเทพเทวดาจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้สาธุชนชาวพุทธทั้งหลายที่เดินทางมากราบขอพรองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงกันมากทุกวัน ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยครับ ส่วนหน้าวัดมีมุมถ่ายภาพ มุมนั่งเล่นพักผ่อน ร้านกาแฟสด ร้านขายเสื้อผ้า  บริเวณวัดไร่ขิง

บริเวณรอบวัดไร่ขิงบริเวณรอบวัดไร่ขิงส่วนในแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดเป็นวังมัฉฉา ให้อาหารปลาพร้อมชมวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับวังมัฉาบริเวณหน้าวัดวังมัฉาบริเวณหน้าวัดหนุ่ม-สุทน ขอบอกเมื่อหมดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 แล้ว “วัดไร่ขิง” เขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกน่าไปกราบไหว้บูชาขอพรองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต ได้ท่องเที่ยวแล้วยังทำบุญตามที่เราเป็นชาวพุทธ หน้าวัดไร่ขิงวันนี้หนุ่ม-สุทนเขียนเรื่องเล่าจบแล้วครับ พบกันใหม่ตอนหน้าจะไปที่ไหนของจังหวัดนครปฐมต้องติดตาม วันนี้ขอบคุณและสวัสดี

 

เรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #ตะลอนชิมกาแฟทั่วไทย #เที่ยวทั่วไทยคลื่นข่าว100.5fm

#คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน