โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

เปิดเทอมอย่างปลอดภัยจากโควิด

เปิดเทอมอย่างปลอดภัยจากโควิด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เป็นวันเปิดเทอมของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยด้วย จะเห็นได้ว่าบางแห่งได้ทดลองเรียนผ่านระบบออนไลน์กันไปบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน