ก

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างเช่นเรื่องด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่, ด้านสิ่งแวดล้อม,และด้านปศุสัตว์เป็นต้น และยังมีการสาธิตความเป็นอยู่แบบวิถีไทยด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้อีกด้วยค่ะ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ตั้งอยู่ในตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกค่ะ

ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้เปิดให้ประชาชน,นักเรียน,นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทุกวันค่ะ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจะแบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกันค่ะ

ก

ก

1. การแสดงแนวคิดของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่แบ่งออกเป็นทั้ง 4 หัวข้อย่อยอาทิเช่น 1. การบริหารจัดการดิน 2. การบริหารจัดการน้ำ 3. การบริหารจัดการป่า 4. การบริหารจัดการมนุษย์ และยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่จะต้องดูแลและพัฒนาต่อนั้นก็คือโครงการหญ้าแฝก,โครงการฝนหลวง, โครงการบำบัดน้ำเสียเป็นต้นค่ะ

Advertisement

Advertisement

2. การแสดงการจำลองพื้นที่ป่าของประเทศไทยทั้ง 4 ภาคทั้งเรื่องภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปโดยแทรกปัญหาแนวทางแก้ไขและการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินของป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและยังมีการจัดแสดงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของคนไทยให้ด้วยชมกันอีกด้วย

กก

3. การทำกิจกรรมร่วมกันที่ทางศูนย์การเรียนรู้ได้จัดไว้ให้อาทิเช่น การทำแปลงผัก, การทำนาข้าว, การทำเตาถ่าน, การทำอิฐ และการทำธนาคารต้นไม้เป็นต้นค่ะ

ก

4. การฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างเช่น การทำนาปลูกข้าว, หลักสูตรดิน, การปลูกผัก, การเลี้ยงสัตว์เป็นต้นค่ะ

ก

บรรยากาศภายในของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติร่มรื่นเย็นสบายมากค่ะเพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณภายในก็จะมีป้ายจัดการแสดงแนวคิดของโครงการต่างๆ อาทิเช่น หลักการ กสิกรรมธรรมชาติ, คันนาทอง, กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช, เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเป็นต้นค่ะ

Advertisement

Advertisement

ด

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการเษตรพืชดินและแหล่งน้ำ ที่สำคัญก็คือการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ การติดต่อประสานงานเพื่อเข้าชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกได้ที่เบอร์โทร 086-549-0918 ถ้าหากเพื่อน ๆ คนไหนสนใจอยากจะมาเที่ยวมาชมก็สามารถเดินทางมากันได้ตามลิงค์ Googlemap ที่ดิฉันลงไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

https://goo.gl/maps/Lcwk4zXRSAxVPaY79

Advertisement

Advertisement

​​​​​​ภาพถ่ายโดยผู้เขียน