อันที่จริงการมาใช้เวลาอยู่กับการทำเกษตรอินทรีย์ของเราครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์เพิ่มเติมความรู้เพื่ออนาคตในการพัฒนาที่ดินของตัวเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนตัวได้ทำการขยายพันธ์ุมะลิสำหรับขายดอกเข้าสู่ปีที่ 4 แล้วสำหรับที่สวนมะลิบ้านเกิดจังหวัดตรัง หากแต่ด้วยความตั้งใจส่วนตัวจึงเดินทางมายังฟาร์มเกษตรอินทรีย์ครั้งนี้ที่จังหวัดนครนายก เพื่อทำความให้เข้าใจระบบการดูแลพืชพันธุ์ในทางที่แตกต่างออกมา 

               บ้านสวนลมัย - นครนายก ตั้งอยู่ที่ บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายกไม่ไกลจากวัดท่าข่อย มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่รวมการขุดบ่อน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงฟาร์ม และสูบน้ำตรงมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (เขื่อนขุนด่าน) แบ่งพื้นที่หลักเป็นแปลงปลูกผัดสลัดสายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น เรดโครอล, กรีนโครอล, กรีนโอ๊ค, เรด บัตเตเวียร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี มีผักบุ้ง, กวางตุ้ง, ส่วนพื้นที่ถัดออกไปเริ่มมีการลงพืชให้ผลทางการเกษตรเช่น มะเขือ, ฟักทอง, หน่อไม้ฝรั่ง, ผักชีลาว พืชสวนครัวมาแซมบ้าง ไม้ดอกก็มีเป็นกุหลาบหนูสายพันธุ์ที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นชากุหลาบได้ รอบ ๆ พื้นที่มีการขุดคลองไส้ไก่ให้มีน้ำหมุนเวียนจากบ่อขุดมาหล่อเลี้ยงมะพร้าว, ตะไคร้, กล้วย ที่ตั้งใจปลูกไว้เสมือนเป็นรั้วธรรมชาติ

Advertisement

Advertisement

โซนฟาร์มสลัด ความงดงามของสีแดงบนพื้นดินค้าง โซนไม้ดอก บ่อขุดเพื่อดูดน้ำไปหล่อเลี้ยงฟาร์มชะอมก็มีนะวิธีการรดน้ำเราก็ต้องเรียนรู้

              ผักไฮโดรโพรนิค กับ ผักเกษตรอินทรีย์นั้นแตกต่างกัน เราว่าแล้วแต่จริตคนชอบ ฟาร์มของที่นี่นั้นเน้นสารบำรุงพืชจากธรรมชาติเป็นหลักเช่น การทำน้ำหมักชีวภาพจากไข่ไก่, ปุ๋ยมูลสัตว์, ไส้เดือน การห่มดินด้วยฟางข้าวส่วนนี้คือการบำรุงพืชจากดินสู่รากไปยังลำต้น  

              ส่วนการบำรุงรักษาแปลงผักก่อนเก็บเกี่ยวในระยะเวลา 45 วันนั้นต้องอาศัยการรดน้ำสม่ำเสมอ ซึ่งได้น้ำดีโดยตรงจากธรรมชาติมาลงบ่อ แถมเป็นที่อาศัยของปลาน้ำจืดทั้งหลายอีกด้วย ทั้งนี้ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายยามถึงกำหนดต้องป้องกันแมลงและหนอนลง เจ้าของฟาร์มจะใช้สูตร NPV Virus ซึ่งได้รับคำแนะนำจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยใช้หลักการให้ไวรัสควบคุมสิ่งมีชีวิตเองตามระบบนิเวศน์วิทยา หนอนเพลี้ยจึงไม่กล้าลงทุก ๆ 15 วัน ตอนตัดผักมีบ้างที่เจอรอยหนอนเจาะซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการปลอดเคมี  

Advertisement

Advertisement

                ที่นี่เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่เริ่มต้นพัฒนาโมเดลมาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว เพิ่งผ่านพ้นช่วงการทดลองคุณภาพดิน ทดลองปลูก ปรับเปลี่ยนอินทรียวัตถุต่าง ๆ ให้เข้ากับพืชผลทางการเกษตรจนวันนี้ผักสลัดนานาชนิดให้ผลออกมาสวยงามเป็นที่น่าพอใจส่งออกสู่ตลาดเล็ก ๆ และกำลังมีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากคำบอกเล่าของเจ้าของเพราะก่อนหน้าก็พบปัญหาในแปลงผักมามากมายพอสมควร  

Advertisement

Advertisement

               การมาครั้งนี้ของเราเพื่อที่จะได้เรียนรู้การการดูแลผัก ลงแปลงผัก เก็บผัก จนถึงขบวนการส่งขายให้เต็มที่ เจ้าของฟาร์มได้เอื้อเฟื้อพื้นที่ส่วนหนึ่งในบ้านให้เราได้ค้างคืนคล้ายโฮมสเตย์ หลับสบาย และมื้อเช้าก็ทานอาหารเป็นปลาตะเพียนต้มเค็มขึ้นชื่อของนครนายก ทานผักสลัดกรอบ ๆ ที่เก็บมาสด ๆ แกล้มกับน้ำพริกเผาดอกดาหลา เป็นการมาเรียนรู้ที่ได้ประโยชน์มาก ก่อนกลับก็อุดหนุนผักสลัดจากฟาร์มกลับไปด้วยความรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในการผลิตของฟาร์มแห่งนี้ 

สู่กระบวนการเก็บขายสดๆราคากิโลกรัมละ 300 บาท เรดโครอลสีเขียวๆโลโก้ของฟาร์ม

 

               หากใครมีความสนใจส่วนตัวในการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร หรือการเรียนรู้เชิงการเกษตร ที่นี่เปิดรับให้เข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีช่วงเสาร์-อาทิตย์ โดยสามารถโทรสอบถามเจ้าของฟาร์มล่วงหน้าที่เบอร์ติดต่อ 0852819591 และติดตาม Facebook page ที่ @บ้านสวนลมัย-นครนายก ได้เลยค่ะ 

Cr. ทุกภาพถ่ายโดยผู้เขียน -SophJourney-