อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ร้านมัดหมี่ อาหารไทยพวน ร้านชื่อดังเมืองลพบุรี

ร้านมัดหมี่ อาหารไทยพวน ร้านชื่อดังเมืองลพบุรี

ลพบุรีเมืองรองอีกเมืองหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เป็นต้น จังหวัดลพบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมง ดังนั้นถ้าออ