เมื่อพูดถึงจังหวัดลพบุรี หลายท่านอาจจะเคยได้ไปเยือนมาแล้ว วันนี้ผู้เขียนจะขอแนะนำสถานที่สำคัญเมื่อไปถึงลพบุรีแล้ว ไม่ได้ไปเยือนถือว่าท่านพลาดและไปไม่ถึงเมืองแห่งลิง หรือ ดินแดนแห่ง พระนารายณ์

พระปรางค์สามยอด 

 พระปรางค์สามยอด              แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองลพบุรี ติดกับ ศาลพระกาฬ และอยู่ริมทางรถไฟ สถานที่แห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือประมาณ 400 กว่าปี มีลักษณะเป็นพระปรางค์ ก่อฉาบด้วยปูนเรียงกันสามยอด ส่วนของพระปรางค์ เป็นรูปทรงสัณฐาน คล้ายกับฝักข้าวโพด มีมุขกระสัน เชื่อมกันทั้ง 3 องค์

 พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรีโดยในอดีตพระปรางค์องค์กลาง หรือ พระประธานเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางนาคปรก องค์ทิศเหนือประดิษฐาน พระนางปรัชญาปารมีตา ทิศใต้ประดิษฐาน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปัจจุบันได้รับการต่อเติมพระวิหาร เชื่อมกับพระปรางค์องค์ประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ในสมัยพระนารายณ์มหาราช และยังคงหลงเหลือ ความยิ่งใหญ่และความสวยงามของศิลปะขอมโบราณ พระปรางค์สามยอด แห่งนี้ตั้งอยู่กลางเมืองลพบุรี ด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าค้นหา และ ชวนหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของสิ่งปลูกสร้างอันเก่าแก่นี้

Advertisement

Advertisement

พระปรางค์สามยอดสถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 นถึง 18:00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเมื่อท่านชมความงดงามของพระปรางค์สามยอดแล้ว สามารถไปสักการะศาลพระกาฬ และ ซื้ออาหารให้กับลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจำนวนมาก

นารายณ์ราชนิเวศน์

 วังนารายณ์              นารายณ์ราชนิเวศน์หรือที่รู้จักกันในนามของวังนารายณ์ พระราชวังโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ยังคงหลงเหลือให้เราได้ชมและศึกษาหาความรู้กันที่นี่นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมความรุ่งเรืองในอาณาจักรอยุธยาของ ดินแดนละโว้แห่งนี้

Advertisement

Advertisement

 นารายณ์ราชนิเวศน์วังนารายณ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเมื่อพระองค์ได้สวรรคตสถานที่แห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้าง และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้ง เมื่อสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และได้สร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎ และ หมู่ตึกประเทียบ ทรงพระราชทานนามว่า พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

         สถานที่แห่งนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 เขต เพื่อ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามและศึกษาหาความรู้ ได้แก่

เขตพระราชฐานชั้นนอก

ชั้นนี้จะมีอ่างเก็บน้ำประปาโบราณ ที่ใช้ในพระราชวัง , มีสิบสองท้องพระคลัง หรือ โรงพระคลังศุภรัตน์ สถานที่เคยเก็บพระคลังสินค้า และ ตึกพระเจ้าเหา ซึ่งเคยเป็นหอพระประจำพระราชวัง

Advertisement

Advertisement

เขตพระราชฐานชั้นกลาง

ชั้นนี้นับได้ว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดนึงของ นารายณ์ราชนิเวศน์ นั่นก็คือ พระที่นั่งจันทรพิศาล สถานที่ออกว่าราชการ ของพระมหากษัตริย์ และ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ท้องพระโรงขนาดใหญ่ ไว้สำหรับต้อนรับพระราชอาคันตุกะและแขกสำคัญ  และ มีหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ 

เขตพระราชฐานชั้นใน

จะเป็นเขตที่ประทับของ สมเด็จพระนารายณ์ ในอดีต คือ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และ หมู่ตึกพระประเทียบ

 นารายณ์ราชนิเวศน์

นารายณ์ราชนิเวศน์มีค่าธรรมเนียมสำหรับคนไทย 10 บาท แม่คนต่างชาติ 30 บาท เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 15:30 น.

            พระปรางค์สามยอดและนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นสถานที่ในประวัติศาสตร์ ของเมืองละโว้ หรือ จังหวัดลพบุรีในอดีต ที่เคยเป็นอาณาจักรขอมโบราณ และเป็นยุครุ่งเรืองสำคัญ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้เขียนแนะนำให้ท่านลองไปศึกษาและเยี่ยมชมสักครั้ง รับรองว่าจะประทับใจเป็นแน่

 หมายเหตุ  รูปภาพทั้งหมดผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายเอง