สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวtrueid. วันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกันค่ะ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องโอสถ  มีการตรวจวินิจฉัยและให้การบำบัดโดยแพทย์แผนไทย ศูนย์เรียนรู้นี้ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์ จ.ลพบุรี ค่ะ

Cr.ภาพโดย:ผู้เขียน

ศูนย์เรียนรู้ศูนย์การแพทย์แผนไทย ภาพโดย:ผู้เขียน

ศูนย์การแพทย์แผนไทย   ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทยก่อนการรักษาและจ่ายยาสมุนไพร 

   ด้านหน้า ก่อนเข้าถึงห้องตรวจ  มีการจัดนิทรรศกาลเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย  ประวัติความเป็นมา งานวิจัยต่างๆ ธาตุเจ้าเรือน อาหารตามธาตุเจ้าเรือน ตำรายา ตำราสมุนไพร มุมแสดง มณีเวชการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย

Cr.ภาพ:โดยผู้เขียน

ยา

สมุนไพร

ตำราธาตุเจ้าเรือนงานวิจัย

มณีเวช

Cr.ภาพ:ผู้เขียน 

    กลุ่มอาการที่สามารถบำบัดด้วยการแพทย์แผนไทย

    - ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง

    - ระบบทางเดินหายใจ

    - ระบบทางเดินอาหาร

Advertisement

Advertisement

    - ระบบไหลเวียนโลหิต

    - ระบบประสาท

    - ระบบอวัยวะสืบพันธุ์

    - ระบบทางเดินปัสสาวะ

    โรคทางหัตถเวชกรรมไทย เช่น คอตกหมอน หัวไหล่ติด นิ้วซ้น ปวดบ่า ไมเกรน อัมพฤกษ์/อัมพาต ปวดหลัง ข้อเท้าแพลง

    การให้บริการทางการแพทย์แผนไทย

   - นวดและประคบสมุนไพร

   - อบไอน้ำสมุนไพร

   - นวดฝ่าเท้าส่งเสริมสุขภาพ

   - ทับหม้อเกลือ   การดูแลหญิงหลังคลอด

   - ฝังเข็ม

   - ประคบสมุนไพร

วัดความดันภาพ:โดยผู้เขียน

ขั้นตอนการรับบริการ

   - ยื่นบัตร รับบัตรคิว,ตรวจสอบสิทธิบัตร

   - ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน,ซักประวัติการเจ็บป่วย

   - เข้าห้องตรวจ รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์แผนไทย

ห้องตรวจภาพ:โดย ผู้เขียน

 - รับการรักษาทางการแพทย์แผนไทย

Cr.ภาพ:โดยผู้เขียน

อบตัว

เตียงนวดCr.ภาพ:ผู้เขียน

 - หลังรับการรักษา ห้องหัตถบำบัดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นรับคำปรึกษา แนะนำ จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

Advertisement

Advertisement

   - ชำระค่าบริการ

   - รับใบเสร็จ/ใบนัด

 

เค้าท์เตอร์

 Cr.ภาพ:ผู้เขียน 

  เพื่อนๆท่านใดสนใจเชิญแวะชม สอบถาม ใช้บริการ หรือรับคำแนะนำได้นะคะ

    ที่ตั้ง ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

โทร.0-3662-1537ต่อ5040 หรือ 098-2786054

เวลาทำการ

ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์

                    เวลา8.00น.-16.30น.

นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์

                    เวลา17.00น.-20.00น.