โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

5 เทคนิค Work From Home อย่างไรให้งานสำเร็จ

5 เทคนิค Work From Home อย่างไรให้งานสำเร็จ

วิกฤติการณ์เรื่องของ โควิด-19 ทำให้มีหลายคนได้รู้จักกับคำว่า Work from Home หรือ “ทำงานจากบ้าน”กันแบบจริงจังไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามแต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาโรคระบาดร้ายแรงที่เกิดข