1                     สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ วันนี้ดิฉันได้ไปศึกษาดูงานที่มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี เลยจะมาเล่าถึง 9 เคล็ดลับเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้เพื่อน ๆ ผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินและวิกฤตทางเศรษฐกิจ จากการที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาเน้นการส่งออกและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาสู่การพัฒนาประเทศนั้น แต่การจะพัฒนาประเทศนั้นต้องคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเวลานี้ ประชาชนก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย เพื่อให้การดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เราจำเป็นต้องการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ เพื่อที่จะยืนหยัดในการไม่พึ่งพาผู้อื่น และดำเนินชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล

Advertisement

Advertisement

1                   1. สร้างเครื่องสูบน้ำด้วยจักรยานตะบันน้ำ โดยไม่ใช่ไฟฟ้า  ที่ช่วยให้เพื่อน ๆ นำน้ำขึ้นมาจากคูน้ำแบบนี้ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้ อีกทั้งยังเป็นการฟิตร่างกายด้วยวิ่ง เพื่อให้ปั่นจักรยานได้ดีขึ้น

2                    2. สร้างพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ เป็นการเปลี่ยนของเสียประเภทอินทรีย์ ทั้งหลายไปเป็นก๊าซหุงต้ม ระบบก๊าซชีวภาพ หรือไบโอก๊าซ นำมาใช้กับเตาแก๊สชีวมวลเป็นเตาแก๊สที่ออกแบบขึ้นเพื่อสาหรับ การหุงต้มในครัวเรือน โดยการนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้. ทำให้เกิดแก๊ส ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน พลังงานที่ใช้ในปัจจุบันที่ซึ่งนับวันจะหายากและก็มีราคาแพง

3                   3. เลี้ยงสัตว์ใต้พิภพ โดยเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งไส้เดือนเป็นตัวหลักในการจัดการเศษของเสียเพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัสดุที่มีสารอาหารพื้นสูงและพร้อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืช ในการเลี้ยงก็ไม่ยาก ขอแค่มีภาชนะที่จะเลี้ยงไส้เดือน จะทำให้เราผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

Advertisement

Advertisement

4                    4. สร้างฟาร์มมดแดง เลี้ยงเพื่อเอาไข่ไว้บริโภคนอกฤดูกาล  และทำสะพานมดแดงโดยโยงเชือกจากต้นไม้ต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่ง วิธีนี้จะช่วยในด้านการผสมเกสรในช่วงที่ต้นไม้ออกดอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ และเกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการเพาะไข่มดแดงเพื่อให้ได้ไข่มดแดงไปขายอีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ 2 ต่อเลย

5                   5. การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก เป็นการเลี้ยงที่ไม่ยาก มีอุปกรณ์แค่ถุงพลาสติก ผ้าตาข่าย และนำพันธ์ปลาที่จะนำมาเลี้ยงมาปล่อย ขั้นตอนการทำขุดหลุมลึก 1 เมตร ใช้ถุงพลาสติกปู เติมน้ำให้เต็ม และเตรียมอาหารโดยวิธีการปรุงน้ำโดยใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้ลูกปลาวัยอ่อนที่นำมาปล่อย วิธีเลี้ยงปลาแบบนี้จะช่วยลดพื้นที่ในการเลี้ยงปลา ใช้ต้นทุนต่ำและนำมาประกอบอาหารในครัวเรือนของเราได้

Advertisement

Advertisement

6                    6. ถุงดำสร้างรายได้ เราสามารถนำสมนุไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหลากหลายชนิด ซึ่งมีสรรพคุณทางยาที่เรายังไม่ทราบอีกมากมาย โดยศึกษาสายพันธุ์จะทราบว่าสมุนไพรนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ พืชสมุนไพรในประเทศไทย มีทั้งคุณ มีทั้งโทษ การเลือกนำมาใช้ให้ถูกวิธี ย่อมเกิดประโยชน์ โดยเน้นไปถึงโรคภัยไข้เจ็บอันดับต้น ๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ และไขมันสูง ฯลฯ  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน สามารถทำได้ทุกครัวเรือน ต้นทุนน้อย ดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

77                    7. น้ำยาอเนกประสงค์  อุปกรณ์ที่ทำก็หาได้ไม่ยาก จะมี เอ็น 70 + เกลือทะเล + น้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยว + น้ำขี้เถ้า นำมาใส่ถังหมักกวนให้เข้ากัน แล้วค่อย ๆ เติมเกลือ น้ำหมักผลไม้ และน้ำขี้เถ้า ผสมให้เข้ากัน ทิ้งได้ประมาณ 12 ชั่วโมง ก็จะสามารถนำไปใช้ได้

88                      8. เตาเผาถ่านเศรษฐกิจ เป็นเตาผลิตถ่านแบบประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับสร้างถ่านคุณภาพสูง ถ่านจะมีความคงสภาพสามารถนำไปประกอบอาหาร ใช้เป็นเชื้อเพลิง และทีสำคัญควันจากไม้เรานำมาผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ขับไล่แมลงศัตรูพืช ใช้ผลิตสารระงับกลิ่นตัว ดับกลิ่นในห้องน้ำได้ 

99                    9.  การสร้างค้างไม้เลื้อย เพื่อปลูกผักด้วยค้างไม้เลื้อยจากไม้ไผ่ เป็นการสร้างประโยชน์จากรั้วให้กลายเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ พืชผักจะเจริญเติบโต ไม้เลื่อยสวยเป็นระเบียบ เหมาะสำหรับตกแต่งสวนและปลูกผักไว้กินเอง อีกทั้งยังเป็นของตกแต่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศดี ๆ ให้กับสวน แล้วยังสามารถบังแดดได้อีกด้วย 

    10

                        สรุป 9 เคล็ดลับเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการวิธีการดำเนินชีวิตให้เกิดความพอเพียง พอประมาณแล้ว​ ยังมีอีกหลายวิธีเลยทีเดียว​ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ดิฉันได้ไปศึกษาเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาเล่าให้ฟัง​ เพื่อน ๆ ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะคะ เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 


 

     ภาพทั้งหมดโดย ผู้เขียน