กาญจนบุรี เมืองแห่งแม่น้ำและขุนเขา เราจะคุ้นเคยกับการท่องเที่ยวจ.กาญจนบุรี ด้วยการล่องแพ เที่ยวเขื่อน เที่ยวภูเขา หรือสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตอนนี้ที่กาญจนบุรีกำลังจะมีแลนด์มาร์คเป็นปอดแห่งใหม่ให้กับชาวเมืองกาญฯ นั่นก็คือ "โรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี" ตำนานแห่งโรงงานกระดาษ 80 ปีที่อยู่คู่เมืองกาญมานานและกำลังจะกลับมาอีกครั้ง

กก2credit ภาพ facebook.com/100storiesKan

 

โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2481 โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มและทำการเปิด โดยใช้เป็นโรงงานผลิตกระดาษเพื่อพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย มีปล่องไฟสูงเด่นเป็นสง่าเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้เดินทางผ่านจังหวัดกาญจนบุรีได้พบเห็น หลังจากนั้นโรงงานก็ได้ปล่อยให้เอกชนเช่าดำเนินการต่อและได้ปิดตัวลงไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

Advertisement

Advertisement

ก3ก4credit ภาพ facebook.com/100storiesKan

 

จนมาวันนี้ทางชาวกาญจนบุรีได้ร่วมกันฟื้นฟูโรงงานกระดาษขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้แก่คนรุ่นหลังและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยได้ดำเนินการปรับพื้นที่โดยส่วนราชการ พร้อมทั้งภาคเอกชนได้นำเครื่องจักรมาปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงงานกระดาษ ในการนำเครื่องจักร และกำลังคนมาร่วมในการปรับปรุงพื้นที่ พร้อมทั้งได้เปิดรับบริจาคเงินสนับสนุนจากชาวจังหวัดกาญจนบุรี นำมาปรับปรุงด้วยการนำหญ้ามาปูทั่วบริเวณให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยตัวตึกโรงงานตัวตึกยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบของสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 

ก5credit ภาพ facebook.com/100storiesKan

 

ใครที่แวะเวียนมาเที่่ยวกาญจนบุรีอย่าลืมแวะเยี่ยมชมตำนานแห่งปล่องไฟ โรงงานกระดาษได้ อยู่บนถนนปากแพรก ใจกลางตัวเมืองกาญจนบุรี  

Advertisement

Advertisement

 

พิกัด : https://goo.gl/maps/zdjfW5X7jhxpfzxS6

 

เยี่ยมชมประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษา เปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง เดินเล่น ออกกำลังกาย ชมความงามของโรงงานกระดาษ และให้พื้นที่แห่งนี้เป็นปอดแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย...