เขาเล่าว่า..มีพระปางขอฝนที่งดงามและสูงที่สุดในประเทศ อยู่ที่ จ. กาญจนบุรี>>>เขาเล่าว่า

praraaingcover

...เบื้องหลังทุก ๆ ที่ในเมืองไทยนั้นเต็มไปด้วย “เรื่องราวเรื่องเล่า”

...บ้างก็เป็นคล้ายตำนานจากเมืองเก่า

...บ้างก็เป็นเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่น

...บ้างให้คุณประโยชน์แก่ผู้ไปสัมผัส

...บ้างเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปกราบไหว้

…บ้างคล้ายความเชื่อที่ท้าทายเร้นลับ

เขาเล่าว่า...ไม่ได้เล่าให้เราแค่เชื่อ แต่เล่าให้เราออกไปเห็น เปิดประสบการณ์การใหม่ของการท่องเที่ยววิถีไทย ผ่านวิถีแห่งเรื่องเล่าของท้องถิ่น ซึ่งไม่ว่าเรื่องเล่าที่ “เขาเล่าว่า” จะเหลือเชื่อแค่ไหน.. มันจะยังเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อไป ถ้าคุณไม่ออกไปให้เห็นจริง ๆ สักครั้ง

pranraining2

วัดทิพย์สุคนธาราม อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็น1 ใน24 สถานที่ทั่วประเทศที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามตำนานเขาเล่าว่า...

Advertisement

Advertisement

praraining10

ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแล้งมาก แต่ด้วยพระพุทธบารมีได้ทรงพลิกฟื้นที่แห้งแล้ง ให้มีน้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ และที่อำเภอห้วยกระเจา คืออีสานจังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นที่มาของพระปางขอฝนที่สุดแห่งความศรัทธากับประติมากรรมทางพุทธศิลป์ พระพุทธรูปสำริดปางขอฝนที่งดงามและสูงที่สุดในประเทศ

praraning

ว่ากันว่าหากได้มากราบไหว้สักครั้ง ชีวิตจะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดั่งแผ่นดินที่ได้รับสายฝน พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สร้างโดยโลหะสำริดความสูง 32 เมตร ยืนอยู่บนฐานสูง 8 เมตร ตั้งตระหง่านบริเวณลานพระทักษิณ ซึ่งเสมือนเขตพุทธวาส ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ผู้ริเริ่มสร้าง

Advertisement

Advertisement

praraining11

praraining7

บริเวณโดยรอบ มีหอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และอ่างเก็บน้ำในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้เปรียบเสมือนพุทธอุทยานที่มีลานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบและงดงาม ขับรถเลยเข้าไปอีก 1-2 กม. เป็นที่ตั้งอุโบสถวัดทิพย์สุคนธาราม ประดิษฐานพระพุทธชินราชประชานาถชุตินธรบวรชัยมงคล และมีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์องค์จำลองให้สาธุชนกราบไว้บูชา

Advertisement

Advertisement

praraning9

ที่วัดยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ผู้ที่มาทำบุญไหว้พระได้ร่วมปลูกป่าสร้างความร่มรื่นให้กับวัดอีกด้วย