บ้านห้วยสะพานเป็นชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีความโดดเด่นในเรื่องป่าชุมชน ได้รับรางวัลระดับประเทศ และระดับสากลมากมาย มีนักศึกษาและผู้สนใจตลอดทั้งหน่วยงานต่าง ๆ จากทั่วประเทศมาดูงานตลอดปี (จำได้ว่าครั้งหนึ่งรายการโทรทัศน์นิยมไปถ่ายทำอยู่หลายช่อง) แต่ที่นี่ก็ยังอยู่กันอย่างเรียบง่ายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมรอบด้าน ป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคีริเริ่มเมื่อปี 2543 โดยแกนนำและสมาชิกในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้รอบ ๆ ตัวที่นับวันจะลดจำนวนลงอย่างมาก พวกเขาจึงหันมาอนุรักษ์อย่างจริงจัง เมื่อป่ากลับมาทุกอย่างก็ดีขึ้น เพราะป่าได้มอบทั้งอาหาร และวิถีชีวิตที่ทำการป่าชุมชนบ้านหวยสะพานสามัคคี

ที่ทำการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีลูกตาลสุก วัตถุดิบสำคัญลูกตาลสุก วัตถุดิบสำคัญ

นอกจากได้เที่ยวป่าแล้วในชุมชนยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสชีวิตแบบชนบท อันแสนเรียบง่ายชาวบ้านกินอย่างไร ผู้มาพักก็กินเช่นนั้น  ทั้งอาหารการกินที่ได้มาจากป่า บางครั้งก็เป็นเมนูเห็ดโคนหากินยาก แสนอร่อยลิ้น มีการท่องเที่ยวแบบ “นวัตวิถี อันหมายถึงการร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาอย่างยั่งยืน” แขกผู้มาเยือนจะได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้หลายแห่งและได้ศึกษาอาชีพต่าง ๆ เช่น การทำแคบหมูไร้มัน หรือมา "ชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาลได้มาเห็นว่าต้นตาลนั้นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ทั้งผลสด ใช้รับประทานแบบเต้าตาลสด" เมื่อสุกส่งกลิ่นหอม ใช้ทำขนมตาลก็แสนอร่อย เมื่อแก่เหลือแต่เม็ดก็ผ่าเอาจาวข้างใน แถมเปลือกก็ยังเป็นถ่านได้อีกบ้านพักโฮมสเตย์ วิถีชาวบ้าน

Advertisement

Advertisement

บ้านพักโฮมสเตย์ วิถีชาวบ้าน

ถัดมาเป็นข้าวเกรียบสมุนไพรที่นำพืชผักในชุมชนมาทำเป็นข้าวเกรียบนักศึกษาจะได้ลองทำและเรียนรู้(แถมชิมกันสนุกอีกต่างหาก) กลุ่มตอไม้ประดิษฐ์ที่สามารถนำต่อไม้ไร้ค่ามาสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือ จนสร้างรายได้และจำหน่ายไปทั่วประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ที่ใช้ไม้ไผ่เพียงลำเดียวมาสานเป็นแปลได้อย่างเหลือเชื่อ หรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ของพี่ประทิน อ่อนน้อย ที่มีรางวัลระดับประเทศการันตีกลุ่มตอไม้ประดิษฐ์

Advertisement

Advertisement

กลุ่มตอไม้ประดิษฐ์

ที่กล่าวมายังเป็นส่วนน้อยมาก เที่ยววันเดียวคงไม่หมด หากอยากเรียนรู้แบบจริงจังคงต้องใช้เวลาสัก 2-3 วันหรือนานกว่านั้น ยังมีไอเทมลับที่น้อยคนนักจะรู้คือ โบสถ์เก่าวัดห้วยสะพานที่มีอายุตั้งสองร้อยกว่าปี สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.๒๓๒๓ (ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นโบสถ์มหาอุตม์ หมายถึงมีประตูเข้าด้านเดียว จึงนิยมใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มความขลัง

 

หากท่านสนใจสามารถติดต่อขอดูงานได้ที่ อบต.หนองโรง หรือโทร 034- 510 855 รับรองว่า เที่ยวสนุก ได้ความรู้ กินของอร่อย และความทรงจำดี ๆ กลับไปแน่นอน

Advertisement

Advertisement

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที http://www.nhongrong.go.th/