ทุกครั้งที่มีซองทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นซองกฐิน , ผ้าป่า , งานบวช , ทำบุญบ้าน ฯลฯ หลายคงคงเคยเจอคำถามจากคนไกล้ตัวที่ได้รับซองทำบุญมาเช่นเดียวกันว่าจะใส่เท่าไหร่ดี หลายคนใส่เยอะตามเพื่อนฝูง หลายคนใส่เยอะเพราะกลัวอายคนอื่น คำถามเหล่านี้มาที่ผมเสมอเมื่อมีงานบุญ แล้วจะใส่ซองอย่างไรดีให้เหมาะสม

อันดับแรก

บุญ ... ย่อมเกิดมาจากความสบายใจ

บุญ ... เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนคนอื่น

จงจำไว้เสมอว่าการทำบุญเกินกำลังจนตัวเอง และครอบครัวเดือดร้อน ขัดสน คือการ "สร้างบาป" ให้กับเจ้าภาพโดยไม่รู้ตัว

การทำบุญการทำบุญที่เหมาะสมที่สุดคือทำตามกำลังที่เรามี กำลังในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทอง การที่เรามีจิตใจอนุโมทนายินดีกับงานบุญในครั้งนั้นด้วยจิตอันสะอาดก็ถือว่าเป็นบุญแล้ว หากได้ไป ได้ร่วมลงแรงช่วยงานในครั้งนั้น ผลบุญก็เกิด ส่วนกำลังทรัพย์ให้ทำตามความเหมาะสมที่เรามี เช่นเดียวกันหากเราเป็นเจ้าภาพ ต้องอย่าให้มีความคิดที่แว่บเค้ามาในหัวเราในทำนองค่อนขอดว่าคนนั้น คนนี้ทำบุญน้อยจัง เพราะเราก็ไม่สามารถล่วงรู้ชีวิตคนอื่นว่าเค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินในเรื่องใดบ้าง การมีความคิดในทางลบจะเป็นการสร้างบาปให้งานบุญด้วยเช่นกัน การจัดงานบุญขึ้นมาหนึ่งงาน แล้วจิตใจมัวพะวงว่าจะได้ซองเท่าไหร่ คนนั้นคนนี้จะใส่เท่าไหร่ นั่นคือกิเลสที่เข้ามา

Advertisement

Advertisement

การทำบุญ

ให้คิดซะว่าเราทำแล้วก็คือการทำทาน คือการมอบบุญร่วมกันให้กับผู้ที่มาร่วมงาน หากทำแล้วหวังได้กำไร นั่นคือการทำธุรกิจ แล้วจะเกิดบุญได้อย่างไร ดังที่กล่าวมาข้างต้น บุญเกิดจากความสบายใจ และไม่เบียดเบียน เมื่อรู้อย่างนี้ เมื่อเราคิดได้ รู้สึกไหมว่าใจของเราใสขึ้น ใจที่ใสเหมือนน้ำที่สะอาด เมื่อน้ำสะอาดปลาก็อยากมาอยู่ เช่นเดียวกับสิ่งดีๆ ในชีวิตที่จะเข้ามา เช่นเดียวกันกับการไปวัด แค่ได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรให้จิตใจอิ่มเอม เรื่องการทำบุญด้วยทรัพย์ก็ให้เป็นไปตามกำลังดังที่กล่าวมาข้างต้น และการทำบุญ ก็จะเกิดบุญอย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement

การทำบุญภาพ : งานกฐินวัดทุ่งมะกรูดพัฒนาธรรม จ.กาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.2562

เครดิตภาพถ่ายทั้งหมด : เป็นของ ภิญโญ ส่องแสง ผู้เขียนบทความนี้