ความเป็นมา อำเภอสังขละบุรี

            อำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขา และพื้นป่า อันอุดมไปด้วย ป่าสีเขียว สัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ และความเชื่อหลาย เผาพันธุ์ มีมอญ กะเหรี่ยง รามัญ ไทย ลาว เป็นต้น อำเภอสังขละบุรี เดิมเรียกว่า สังเคลียะ ซึ่งเป็นภาษาพม่า การผสมผสานคละเคล้าของคนต่างสายเชื่อชาติ  ตามประวัติเดิมอำเภอสังขละบุรีเป็นเมืองหน้าด่าน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศเมี่ยนมา มี่ที่ตั้งอยู่ชายในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นทหารฝ่ายพม่ามักยกทัพเข้ามาโจมตีเพื่อรุกร่านประเทศไทย จะใช้เส้นทางผ่านเข้าทางด่านเจดีย์สามองค์ของอำเภอสังขละบุรี จึงเกิดประวัติศาสตร์มากมายในปี พ.ศ.2438 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ สังขละบุรีปากกาทอง

สะพานมอญ

          อยู่ในอำเภอสังขละบุรี เรียกอีกชื่อว่า สะพานอุตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อันดับ 2 ของโลก มีความยาว 850 เมตร สร้างขึ้นโดยหลวงพ่ออุตมะมาเพื่อข้ามแม่น้ำซองกาเลีย เพื่อที่จะให้ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวไทย ลาว ได้เดินทางหาสู่กันได้ง่ายขึ้น และแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบิคลี่ แม่น้ำรันตี ไหล่บรรจบกันเป็นแม่น้ำสามประสบ และที่สำคัญแอดอยากให้ไปตอนรุ่งเช้า เพื่อไปจับจองที่ใส่บาตรบริเวณสะพานมอญ และไปถ่ายรูปที่สะพานมอญตอนเช้า ๆ จะดีมากเพราะหมอกหน้า บรรยากาศดี อีกด้วย อย่าลืมให้น้อง ๆ เด็ก ๆ ชาวมอญปะแป้งด้วยล่ะ

Advertisement

Advertisement

ค่าเข้าชม : ฟรี 

วันเวลาทำการ : เปิดทุกวัน และทุกเวลาปากกาทอง

 วัดวังก์วิเวการาม 

        วัดจะห่างจากตัวเมือง ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำซองกาเลีย และจะผ่านตลาดชาวมอญ ก่อนจะมุ่งหน้าเข้าวัดวังก์วิเวการาม เป็นวัดจำพรรษาของ หลวงพ่ออุตมะ หลวงพ่ออุตมะเป็นที่น่าเคารพนับถือของชาวมอญ รวมทั้งชาวกะเหรี่ยง ภายในวิหารที่ตั้งอยู่ริมน้ำประดิษฐาน พระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อขาว จากวัดวังก์วิเวการาม แยกไปอีก 1 กิโลเมตร และห่างไปจากตัววัดอีก 100 เมตร จะเจอเจดีย์พุทธคยา ที่ประดิษฐานของพระสาริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่สวยงาม ใหญ่โต และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้ดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีกิจกรรมสงน้ำพระ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย และอย่าลืมเดินเที่ยว ชิม ช้อป ตลาดชาวมอญซื้อของฝากด้วยน่ะ

Advertisement

Advertisement

ค่าเข้าชม : ฟรี

วันเวลาทำการ : เปิดทุกวัน และทุกเวลา ปากกาทอง

สำหรับใครที่มาเที่ยวที่สังขละบุรีในช่วงวันเสาร์ อย่าลืมแวะตลาดถนนคนเดิน มีของกินมากมาย ส่วนจะแนะนำร้านนี้ ร้านยำแช่บสะดิง ตำอีสาน ถูกใจสายแช่บแน่นอน อยากให้ไปลองทานกันดู ในถนนคนเดินจะมีอาหารมากมาย ของฝากจากดินแดนพม่า สามารถซื้อไปฝากพี่ ฝากน้องได้ ถนนคนเดินจะมีในทุก ๆ วันเสาร์ ตอนรับวันหยุดอีกด้วย ปากกาทอง

Advertisement

Advertisement

ขอฝากอย่างหนึ่งว่าถ้าจะมาเที่ยวในช่วงเทศกาลแนะนำให้จองที่พักไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันที่พักเต็ม และมาเที่ยวกันอย่างสนุกน่ะ ครับ 

ภาพโดยผู้เขียน : ปากกาทอง