ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวห้อง Honeymoon Suite ที่ La Riva Boutique Hotel กำแพงเพชร

รีวิวห้อง Honeymoon Suite ที่ La Riva Boutique Hotel กำแพงเพชร

ช่วงนี้ขับรถเที่ยวในประเทศน่าจะเป็นทางออกของคนชอบเที่ยว ที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีที่สุด เส้นทางขับรถเที่ยวไทยถ้าเป็นสายเหนือ กำแพงเพชรถือเป็นจังหวัดกึ่งกลางทาง ที่เหมาะจะแวะนอนพักสักหนึ่งคืนก่