ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ปาฏิหาริย์แห่งความดี  บารมี หลวงพ่อผอม "วัดโพธาราม ชัยนาท”

ปาฏิหาริย์แห่งความดี บารมี หลวงพ่อผอม "วัดโพธาราม ชัยนาท”

รอดอย่างไม่น่าเชื่อ!!! เพราะความดี หรือ อำนาจบารมี หลวงพ่อผอม วัดโพธาราม ชัยนาท   พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่หลั่งไหลมาจากทุกทั่วสารทิศทั้งใกล้และไกล ซึ่งต่างก
560