อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

โรงเรียนนี้ผีดุ

โรงเรียนนี้ผีดุ

ขึ้นชื่อว่าโรงเรียนย่อมมีตำนานเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับกันทุกโรงเรียนอยู่แล้วที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น บางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็เสริมเติมแต่งผิดเพี้ยนไปจากเดิม สร้างความสนุกสนานทั้งคนเล่าและค