ถ้าพูดถึงแม่น้ำที่หล่อหลอมชีวิตคนอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ทุกคนก็คงรู้จัก "แม่น้ำเจ้าพระยา"ที่ผืนน้ำเป็นสีแดงอมน้ำตาลเป็นอย่างดี    และหากเป็นจังหวัดอุทัยธานีก็คงรู้จัก "แม่น้ำสะแกกรัง"ที่เป็นสีน้ำเงินเขียวเข้ม แต่รู้หรือไม่ว่าจุดบรรจบของแม่น้ำทั้งสองสายนี้อยู่บริเวณตำบลท่าซุงของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งอีกฟากฝั่งตรงข้ามก็เป็นตำบลคุ้งสำเภา จังหวัดชัยนาท จุดนี้ทำให้แม่น้ำทั้งสองสายมาพบปะกันเสมือนพี่น้องและสามารถชมวิวแม่น้ำสองสีได้อย่างสวยงาวิถีชีวิตคนหาปลาในแม่น้ำสะแกกรัง 

ตะวันส่องพาดผ่านสะพานในยามเช้า  เมื่อก่อนหากคนชัยนาทจะไปอุทัยธานีก็ต้องอาศัยโป๊ะเป็นยานพาหะเพื่อข้ามจากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปยังฝั่งตำบลท่าซุง จังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น แต่เมื่อปีก่อน ได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อยาวไปถึงแม่น้ำสะแกกรัง ทำให้นักเดินทางสามารถข้ามจากจังหวัดชัยนาทไปยังจังหวัดอุทัยธานีได้อย่างง่ายดาย 

Advertisement

Advertisement

  พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงก็ได้มีโอกาสไปมาหาสู่กันหรือพบปะฉันมิตรกันอย่างง่ายกว่าเมื่อก่อน จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ทำให้ก่อเกิดมิตรภาพระหว่างสองจังหวัดมากขึ้น หรือหากจะไปซื้อของหรือติดต่อค้าขายก็ทำได้ง่ายมากเพียงใช้เวลาเดินทางไม่กี่นาที 

สะพานข้ามอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท-ตำบลท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี          การกำเนิดของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังนี้ยังทำให้พวกเราได้เห็นความงดงามของธรรมชาติสองฝั่งในอาณาเขตแม่น้ำทั้งสองที่มีสีแตกต่างกันอันเป็นเอกลักษณ์ของแม่น้ำแต่ละสาย เพราะความสูงของตัวสะพานที่ผู้คนสัญจรไปมาทำให้ระหว่างทางเราสามารถเห็นทิวทัศน์และวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละคุ้งน้ำที่เรียบง่ายและงดงาม ชาวบ้านสองจังหวัดที่ตื่นแต่เช้าพายเรือมาออกหาปลาก็ทักทายกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เป็นภาพที่น่าจดจำ

Advertisement

Advertisement

    นี่สินะ...ที่เขาเรียกกันว่า "สีสันแห่งการเดินทาง"

      ประสบการณ์ย่อมได้จากการค้นหาระหว่างทางส่วนจุดหมายปลายทางนั้นเป็นประสบการณ์รอง

  เรือชาวบ้านหาปลาแล่นผ่าน

เกาะกลางอันเป็นประตูกัั้นแม่น้ำสองสีสองจังหวัดจุดชมวิวบนสะพานเรือหาปลายามเช้าฝั่งคุ้งสำเภา

       สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังแห่งนี้นอกจากใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางสายวัฒนธรรมแล้วยังเป็นเส้นทางแห่งสุขภาพและการกีฬาเพราะสองฟากฝั่งของสะพานมีทางวิ่งของรถจักรยานเพื่อปั่นชมความงดงามของวิถีชีวิตผู้คนแห่งแม่น้ำสองสีและออกกำลังกายอีกด้วย ทั้งยังสามารถยืนถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำ ชมความงดงามของตะวันตกดินและตะวันฉายในยามเช้าได้อีกด้วย

ตัวสะพาน

    ทางออกกำลังกายและชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี

   หากมีโอกาสผ่านมาทางเส้นทางนี้ อย่าลืมมาเยี่ยมชมความงดงามของแม่น้ำ2สี 2 วัฒนธรรมกันนะคะ ผู้คนที่นี่เป็นมิตรกับผู้มาเยือนมาก และยังมีปลาแม่น้ำให้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากด้วยค่ะ

Advertisement

Advertisement


    เรื่องราวและภาพประกอบโดยเจ้าของบทความ