นรกในแดนดิน

      ผลของกรรมนำไปในจุดหมาย     หลังความตายกายดับสลับสูญ

เหลือเพียงจิตติดตรึงพึงอาดูร            ทวีคูณพูนบุญหรือบาปนำ

     คนไม่กลัวตัวบาปคนสาปแช่ง       นรกแดงแทงร่างต่างบอบช้ำ

ตอนเป็นคนกุศลบุญไม่หนุนนำ          ต้องรับกรรมชดใช้ในนรกภูมิ

มาเที่ยววัดม่วง จ.อ่างทองhttps://youtu.be/2Fqulawc3wQ

      ว่ากันว่าชีวิตหลังความตายของผู้ที่เคยทำบาปนั้นจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกภูมิ  ดินแดนที่ตามพระพุทธศาสนาเชื่อว่าผู้ที่ทำบาปจะต้องถูกลงทัณฑ์ตามคำพิพากษาของพญายมราช  วันนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงวัดม่วงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง  

      วัดม่วงตั้งอยู่ที่ตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  อยู่ห่างจากตัวเมืองอ่างทองประมาณ 8 กิโลเมตร  เดินทางมาตามเส้นทางถนนสายอ่างทอง - สุพรรณบุรี  หากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร  ที่นี่เดิมเป็นวัดร้าง  ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  เมื่อครั้งเสียกรุงถูกพม่าเผาบ้านเมืองและวัดวาอาราม  เหลือเพียงซากปรักหักพัง  ต่อมาท่านครูวิบูลอาจารคุณ (หลวงพ่อเกษม  อาจารสุโภ)  ได้บูรณะวัดขึ้นมาใหม่และปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ  เรื่อยมา  ที่นี่ได้จำลองเมืองนรกจนใครเห็นต่างก็ต้องกลัวการทำบาป เพราะสมจริงเหมือนเราได้ไปดูการลงทัณฑ์กันเลยทีเดียว  จุดการชมรูปปั้นจำลองไม่ได้มีเฉพาะเมืองนรก  แต่มีจุดอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ชมด้วย  เช่น  รูปปั้นพระอรหันต์  เทพเจ้าต่างๆ  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของชาวบ้านบางระจัน  เป็นต้น  ในที่นี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะโซนที่จำลองเมืองนรก เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน

Advertisement

Advertisement

       เมืองนรกภูมิดินแดนของเปรตและสัตว์นรก  ได้จำลองรูปปั้นของเปรตและสัตว์นรกต่างๆ  จุดเด่นของที่นี่คงจะเป็นรูปปั้นเปรตชายหญิงสองตนที่ยืนเป็นเสาหลักอยู่  ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูป  ส่วนด้านหน้าเปรตสองตนเราจะเห็นกระทะทองแดงอันใหญ่  ข้างในมีสัตว์นรกได้รับทุกเวทนาเพราะโดนต้มในกระทะทองแดงร้อนๆ  หากใครหนีก็จะถูกจับโยนลงไปใหม่ให้ทรมานแสนสาหัส  ถูกลงทัณฑ์ในกระทะทองแดงที่มีน้ำเดือด

Advertisement

Advertisement

        ในส่วนของการจำลองรูปปั้นต่างๆ มีป้ายเขียนอธิบายผลกรรมของการทำบาป  ทำให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ต้องมารับโทษทัณฑ์ในนรก  ส่วนถัดมาที่จะกล่าวถึงคือเปรตที่มีหัวเป็นสัตว์หลายชนิด  เช่น  ไก่  หมู  เสือ  ปลา  เป็นต้น  ซึ่งเปรตเหล่านี้ได้รับการลงทัณฑ์ด้วยบรรดาเครื่องประหารต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นขวาน เลื่อย หรือหอก  ล้วนถูกลงทัณฑ์ด้วยวิธีการที่น่าสยดสยอง มีหัวปลาที่ถูกลงทัณฑ์ด้วยเบ็ด  แสดงว่าตอนเป็นคนต้องชอบทำบาปด้วยการตกปลา  เมื่อตายไปเลยกลายเป็นเปรตที่มีหัวเป็นปลาเปรตที่มีหัวเป็นสัตว์ต่างๆ

Advertisement

Advertisement

         จุดที่น่าสนใจอีกคือรูปปั้นจำลองในขุมนรกของพวกที่ทำผิดศีลห้า สิ่งที่เห็นชัดคือต้นงิ้วที่สูงเด่น  มีสัตว์นรกปืนต้นงิ้วไปจนถึงด้านบน  คนที่ตกลงมาก็จะถูกแทงให้ขึ้นไปใหม่  ถัดมาก็จะเป็นการลงทัณฑ์สัตว์นรกในขุมต่างๆ  โดยใช้อุปกรณ์มีคมในการแทงร่างจนเลือดสาดกระจายดูน่าสยดสยองพองขน  มาแวะเที่ยวเมืองนรกในแดนดิน เพื่อเป็นคติเตือนใจไม่ให้ทำบาปกันนะครับ

           เห็นการถูกลงทัณฑ์แบบนี้แล้ว  เชื่อว่าทุกคนคงไม่กล้าทำบาปกันอย่างแน่นอน การที่ได้มาเที่ยวเมืองนรกจำลองที่วัดม่วง ทำให้รู้สึกถึงบาปบุญคุณโทษขึ้นมา  สร้างความละอายและเกรงกลัวต่อบาป  ใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวชมเมืองนรกในแดนดิน  แนะนำที่วัดนี้เลย 

            ภาพประกอบโดยผู้เขียน