Cr.ภาพถ่ายปกจากศมส.

ตึกสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก รูปทรงบางสีขาวสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่โดดเด่นบริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้า ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาคารแห่งนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในวันที่ 12 มกราคม 2552 ใช้ชื่อว่า ไปรสนียาคาร 

ตึกไปรสนียาคาร

ห้องจัดแสดงCr.ภาพถ่ายจากศมส.


การจัดแสดงมีด้วยกัน 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นนิทรรศการพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 5 เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งกิจการไปรษณีย์ไทย ตราไปรษณีย์ที่จัดแสดง เป็นของจำลองทำขึ้นมาใหม่ได้แก่ ตราไปรษณีย์ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ร.5 ตราไปรษณีย์ชุด 125 ปีไปรษณีย์ไทย ตราไปรษณีย์ชุดบุรุษไปรษณีย์ สิ่งของชิ้นสำคัญ อันหนึ่งก็คือนาฬิกาประจำตึกไปรษณีย์อาคาร สั่งซื้อมาจากบริษัท j.w.BENSON จำกัด ประเทศอังกฤษ ตัวเรือนนาฬิกาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ หน้าปัดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ตัวเครื่อง และระฆัง สำหรับแขวนบนหอนาฬิกา

Advertisement

Advertisement

นาฬิกาโบราณCr.ภาพถ่ายจากศมส.


บริเวณชั้น 2 เป็นนิทรรศการประวัติการไปรษณีย์ไทยเล่าเรื่องราววิวัฒนาการไปรษณีย์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ยุคตามช่วงเวลาได้แก่ ยุคที่ 1 จุดเริ่มต้นของไปรษณีย์ไทย พ.ศ 2426-2442 ยุคที่ 2 ยุคทองของไปรษณีย์ไทย พ.ศ 2442 -2475 ยุคที่ 3 พ.ศ. 2475 -2497 ยุคที่ 4 พ.ศ. 2497 - 2520 ยุคที่ 5 พ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ตึกไปรษณียาคารยังทำหน้าที่เป็นที่ทำการไปรษณีย์ด้วย ซึ่งเปิดทำการในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 20.00 น. 

สแตมป์ยุคแรกๆโปสการ์ดสมัยก่อนCr.ภาพถ่ายจากศมส.


สิ่งที่เป็นการจัดกิจกรรมเป็นพิเศษของที่นี่คือ ในช่วงการเปิดตัวตราไปรษณีย์ชุดใหม่ นักสะสมจะนิยมมาซื้อแสตมป์และประทับตรากันที่นี่ ในแต่ละปีจะมีแสตมป์ชุดใหม่ออกมาประมาณ 20-30 ชุด มีการจัดพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ การจัดทำแต่ละชุดมีความประณีต ต้องผ่านขั้นตอนอย่างมากมาย

Advertisement

Advertisement

สแตมป์ชุดสำคัญCr.ภาพถ่ายจากศมส.


ขั้นตอนการออกแบบสแตมป์มาจาก 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกคือนักออกแบบซึ่งเป็นคนของไปรษณีย์ มีอยู่ประมาณ 8 คน กลุ่มที่ 2 นักออกแบบมาจากการประกวด ซึ่งทุกปีจะมีสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้นำผลงานมาจัดแสดงและได้รับพิจารณาจัดพิมพ์เป็นตราไปรษณียากร อีกกลุ่มคือกรณีที่หน่วยงานมาร้องขอให้ทางไปรษณีย์ออกตราไปรษณีย์ให้เป็นพิเศษในวาระครบรอบของหน่วยงานต่าง ๆ

สำหรับคนที่เคยสะสมแสตมป์หรือยังสะสมอยู่ การได้มาที่นี่ จะรู้สึกชื่นชอบมาก เพราะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแสตมป์มากกว่าเดิม และยังจะได้เลือกซื้อแสตมป์ที่อยากสะสมกลับไปไว้ในสมุดสะสมส่วนตัวอีกด้วย


สถานที่ตั้ง: ไปรสนียาคาร เลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่กรุงเทพฯ 10210

Advertisement

Advertisement

โทรศัพท์ : 02 831 3934 

เวลาเปิด - ปิด : เปิดวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00 - 20.00 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม (การเข้าชมเป็นหมู่คณะควรจัดทำหนังสือก่อนเข้าชม)

การเดินทาง : ไปรสนียาคารตั้งอยู่เชิงสะพานพระปกเกล้า ใกล้กับสะพานพุทธฝั่งพระนคร ใกล้กับท่ารถเมล์สาย 8 ปลายทางสะพานพุทธ มีรถประจำทางผ่านหลายสายได้แก่ 3,4,5,6,8,10,19,37,44,13,53,56 ,82 ปอ. 3,5,6,73 


ขอขอบคุณฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)สาวิตรี ตลับแป้น (รัตนา) https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/194