ศาลเจ้าโจซือกง  ตลาดน้อย เป็นศาลเจ้าที่เศรษฐีชาวจีนฮกเกี้ยนแซ่โซว  ได้สร้างขึ้นไว้ใน พ.ศ. 2347 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีการบันทึกบนศิลาของศาลเจ้า ได้มีท่านเศรษฐีมาจากเมืองจวนจิว ในมณฑลฮกเกี้ยน ได้อัญเชิญเทพเจ้าเฉ่งจุ้ยจ้อซูกง (โจซือกง) ซึ่งท่านเองเป็นชาวฮกเกี้ยนโดยกำเนิด ณ ที่หน้าศาลเจ้าเดิมเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากคนสมัยก่อนเดินทางโดยทางน้ำ และชาวจีนชุมชนฮกเกี้ยนได้ขึ้นเรือหน้าศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อมาอาศัยพระบรมโพธิสมภาร ท่านเศรษฐีได้เปิดโรงเผาถ่าน ชุมชนย่านนี้จะมีคนจีนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก   

ป้ายศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย     ศาลเจ้าโจซือกงเป็นต้นกำเนิดของเทศกาลกินเจ ในช่วงเทศกาลกินเจจะมีประชาชนเข้ามาสักการะโจซือกงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในศาลเจ้าจะมีโรงทานเป็นอาหารเจหลายร้านให้ประชาชนได้รับประทานอาหารเจ ที่ใหม่และสดอยู่เสมอจนจบเทศกาลกินเจ  

Advertisement

Advertisement

     สำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่ในการกินเจครั้งแรก ขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าจะต้องอดทนกับการอยากกินของที่เป็นเนื้อสัตว์ และเป็นความเคยชินที่เรารับประทานอาหารอยู่ทุกวัน ครั้งแรกที่กินอาหารเจก็จะต้องระมัดระวังเพราะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่ากินเจ ห้ามกินเนื้อสัตว์ ไข่ และผักที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม หลักเดียว กุยช่าย ใบยาสูบ น้ำนมวัวสด  
ศาลเจ้าโจซือกง  ตลาดน้อย

          ที่ศาลเจ้าโจซือกง  จะไม่เหมือนกับศาลอื่น  เพราะองค์เทพเจ้าจะมีสีทอง  แต่องค์โจซือกงมีสีคล้ำดำเหตุเนื่องจากสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้อดทนทำงานตรากตรำสู้แดดสู้ฝน สร้างถนนหนทางสร้างสะพานให้แก่ประชาชนได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ อีกทั้งทำการรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก ท่ามกลางความร้อนของไอแดดทำให้ท่านมีผิวคล้ำดำ รูปสักการะของท่านจึงเป็นองค์ดำ    

Advertisement

Advertisement

ท่านโจซือกงทรงผ้าและพระราชทานจากฮ่องเต้     ด้วยความเมตตา ความอดทน ความเพียรวิริยะของท่าน ทำให้ชาวบ้านประชาชนได้เกิดศรัทธาร่วมแรงรวมใจกันช่วยสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ ทางเดิน สะพานข้ามแม่น้ำ วัดวาอาราม สำนักสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป    

เทพเจ้ามังกรศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย

     เมื่อใดที่ชุมชนใดเกิดความแห้งแล้ง ไม่มีฝนตกต้องตามฤดูกาลก็จะมานิมนต์ท่านให้ไปสถานที่แห่งนั้นเพื่อให้ท่านทำพิธีขอฝนให้แก่ชุมชนนั้น เมื่อท่านเดินทางไปที่ใดก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกในสถานที่ที่ท่านไปทุกแห่งหน ยิ่งเพิ่มความศรัทธาในตัวอากงโจซือ จนเรื่องราวต่างๆของท่านได้นำไปสู่วังหลวง องค์ฮ่องเต้จึงได้พระราชทานผ้าห่มทอง ให้เป็นเกียรติแก่ท่านอย่างสูงสุด   

เทพเจ้ากวนอูศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย     ภายในศาลมีส่วนประธานคือ องค์โจซือกงอยู่ทางด้านหน้า มีอาคารฝั่งตะวันออกซึ่งมีพระสังกัจจายน์และเทพองค์อื่นให้สักการะบูชาทางฝั่งตะวันตกจะมีเทพเจ้าและป้ายศาลของผู้วายชนม์ชาวฮกเกี้ยน  

Advertisement

Advertisement

หลวงพ่อซำปอกงศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย    ขอพรให้มีบุตร ศาลเจ้าเด็ก       แล้วที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตรที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีศาลเจ้าเด็ก  ให้คู่รักที่ต้องการบุตรไว้เชยชมมาขอบุตรธิดาได้ที่ศาลเจ้าเด็ก  ได้ตลอดทั้งปี

      ที่ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน มา 236 ปีแล้วแต่เดิมเป็นศาลไม้เล็กๆ ชาวจีนที่อพยพมาได้ช่วยกันทำนุบำรุงให้เป็นอาคารครึ่งไม้  ที่มีสถาปัตยกรรมจีน ที่สวยงามทั่วทั้งศาลเจ้า
สถาปัตยกรรมจีนศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย

     จะเห็นผลงานของสถาปัตยกรรมจีนเช่นปูนปั้นโรงงิ้ว 3D ที่ช่างชาวจีนได้รังสรรค์ผลงานอันสวยสดงดงาม ไว้ให้แก่ผู้มาสักการะได้เยี่ยมชมความงดงามนี้

ศิลปะปูนปั้นจีน ศาลเจ้าโจซือกง ตลาดน้อย          งานเทศกาลกินเจในปี 2563 นี้ตรงกับวันที่  17 - 25  ตุลาคม  ขอเชิญชวนให้มาทานเจถือศีลกินผัก  แล้วแวะมาสักการะอากงโจซือกง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเพิ่มสิริมงคล เติมพลังชีวิต  กินเจให้คลีนทั้งกาย งดเว้นการกินเนื้อสัตว์ให้ร่างกายได้พัก ช่วยเหลือในเรื่องการย่อยอาหารได้ดีขึ้น และสิ่งหมักหมมภายใน ถือศีล 5  รักษาศีลให้บริสุทธิ์ เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดผุดผ่อง ท่านใดมือใหม่ก็ขอให้สำเร็จภารกิจเทศกาลกินเจนี้ ส่วนท่านใดที่กินเจอยู่แล้วก็ขออนุโมทนาด้วย   

 

#เทศกาลกินเจ  #กินเจ 2563  #ศาลเจ้าโจซือกงตลาดน้อย  #ตลาดน้อย  #ศาลเจ้าเจ   #กินเจ