3 จุดในศิริราชที่คุณต้องพบนอกจากหมอ

            เมื่อพูดถึงโรงพยาบาล หลายคนอาจเบือนหน้าหนี แน่นอนคงไม่มีใครชอบเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็น เพราะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ ที่สื่อให้เห็นถึงการเจ็บป่วย ทนทุกข์ทรมาน และการตาย แต่เราทุกคนก็เลี่ยงมันไม่ได้ โรงพยาบาลศิริราช หลายท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่บนถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันนี้ใครที่กำลังเจ็บป่วย มีญาติ หรือคนรู้จักที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ผมจะขออาสาพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์รักษาโรค ด้วยการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ

            เมื่อทุกท่านเดินเข้ามาภายในโรงพยาบาลศิริราช แน่นอนครับภายในสถานที่แห่งนี้ มีสิ่งควรเคารพสักการะมากมาย แต่วันนี้ผมได้รวมจุดสำคัญมาให้แล้วครับ 3 จุดขอพร หากเมื่อไหร่ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ศิริราช จะอยู่บริเวณไหนนั้น ตามมาครับ

Advertisement

Advertisement

            จุดที่หนึ่ง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือที่รู้จักกันในนาม “พระบิดา” ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศาลาศิริราช 100 ปี จุดนี้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช หรือเพิ่งตรวจพบโรค ควรมาขอพรที่จุดนี้

ลานพระบิดา

การสักการะขอพร

            ให้นำไข่ต้ม (จำนวนสุดแต่ใจจะศรัทธา) พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง ตรงนี้ไม่อนุญาตให้จุดธูป ท่านสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้เลย โดยกล่าวดังนี้

            “ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดดลบันดาลเสียงของข้าพเจ้า......(บอกชื่อเสียงเรียงนาม).......ดังไปถึงองค์พระบิดาที่อยู่ ณ เบื้องหน้านี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจพบว่า......(ข้าพเจ้าได้เป็นโรค หรือนาย/นาง....ได้เป็นโรค กรณีขอพรแทนคนอื่น).........ขอพลังทิพย์แห่งพระองค์ ได้โปรดสงเคราะห์และระงับโรคร้ายที่ตรวจพบ ขออย่าให้ร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เมื่อรักษาก็ขอให้ดีขึ้น และหายเป็นปกติโดยเร็ววันเทอญ อิทัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ ขอคำอธิษฐานของข้าพเจ้า เป็นจริงทุกประการเทอญ”

Advertisement

Advertisement

จุดที่สอง ลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในโรงพยาบาลศิริราช จุดนี้สำหรับท่านที่มีบุตรหลาน ลูกเล็กเด็กแดงเจ็บป่วยไม่สบายต้องมาขอพรที่นี่

ลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์

การสักการะขอพร

            ให้สักการะด้วยพวงมาลัยมะลิชายกุหลาบ 1 พวง ที่นี่ไม่อนุญาตให้จุดธูปนะครับ ท่านสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้เลย โดยกล่าวดังนี้

Advertisement

Advertisement

            นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ) แล้วกล่าวตามว่า พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะ มะ นะโม พุทธายะ (กล่าว 3 ครั้ง) อธิษฐานตามว่า ข้าพเจ้า.....(บอกชื่อเสียงเรียงนาม)....ขอพึ่งบารมีอันยิ่งใหญ่แห่งพระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ โปรดช่วยเหลือ สงเคราะห์....(บอกชื่อนามสกุล ลูกหลานที่เรามาขอพรให้)....ที่กำลังเจ็บป่วยด้วยโรค.....(ระบุอาการ หรือโรคที่เจ็บป่วย).....มีอาการดีขึ้น และหายเป็นปกติสุขด้วยพระบารมีแห่งพระองค์ อิทัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ ขอคำอธิษฐานของข้าพเจ้า เป็นจริงทุกประการเทอญ

             แอบกระซิบ...เมื่อขอพรเสร็จแล้ว ให้ไปตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้ง โดยครั้งนี้ให้เอามือไปแตะที่พระบาทท่าน 

การขอพรให้อธิษฐานและแตะที่พระบาทท่าน

            จุดที่สาม ศาลเจ้าที่ บริเวณด้านหน้าท่าเรือรถไฟ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับบริเวณลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ (จุดที่สอง) จุดนี้สำหรับกรณีเร่งด่วน ผู้ป่วยที่กำลังเจ็บป่วยหนัก หรืออยู่ในห้องไอซียู

ศาลเจ้าที่ หน้าท่ารถไฟ

การสักการะขอพร

            นำพวงมาลัยมะลิ 1 พวง พร้อมหมากพลู 9 คำ ธูป 9 ดอก จุดบอกกล่าวศาลเจ้าที่ท่านดังนี้

            นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ) แล้วกล่าวตามว่า อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง อธิษฐานตามว่า ข้าพเจ้า......(บอกชื่อเสียงเรียงนาม)....ขอพึ่งบารมีตาเพชรยายพร้อม เจ้าที่เจ้าทางที่สถิต ณ ศาลเบื้องหน้านี้ ได้โปรดช่วยเหลือ สงเคราะห์......(บอกชื่อเสียงเรียงนามคนที่เจ็บป่วย)....ที่กำลังมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรค...(ระบุโรคหรืออาการเจ็บป่วย).....ขอให้ท่านช่วยระงับเหตุ อย่าให้ถึงแก่ชีวิต เพื่อให้บุคคลผู้นี้ได้มีโอกาสสร้างกุศลต่อไป และขอให้นับตั้งแต่นี้ อาการของท่านผู้นี้ดีขึ้นเป็นปกติโดยเร็ววันเทอญ อิทัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ ขอคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการเทอญ

            การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจไม่ใช่เรื่องงมงายอีกต่อไป หากมันสามารถช่วยยื้อชีวิตบุคคลที่คุณรักได้  เรื่องราวที่นำเสนอนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่ง ที่ผมเรียกว่า เทวะบำบัด ซึ่งอาจนำชีวิตบางชีวิตให้รอดและกลับมามีชีวิตอีกครั้งก็ได้ ไม่ลองไม่รู้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดี

  • ผู้เขียน: ทูตเทวะ
  • ภาพประกอบ: มิก พชร ทูตเทวะ

แผนที่การเดินทาง

 

อยากไปเที่ยวไหนหรือเปล่า? หาข้อมูลที่เที่ยวสุดปังได้ที่ App TrueID โหลดเลย ฟรี !