“Terminal 21 กราดยิง!!! ปล้นร้านทองลพบุรี!” เริ่มต้นปีใหม่ 2563 ก็มีข่าวอาชญากรรมรุนแรงหลายเรื่องด้วยกัน ยิ่งยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคสังคมออนไลน์ มีอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ง่ายต่อการติดตาม รับรู้ข่าวสาร อย่างรวดเร็วทันใจ และทุกคนยังสามารถทำหน้าที่เป็นนักข่าวได้ด้วยการไลฟ์สด อัดคลิปวิดีโอ เมื่อพบเจอเหตุการณ์ผิดปกติในชีวิตประจำวัน ซึ่งบางคลิปวิดีโอก็กลายเป็น Viral โด่งดังในชั่วข้ามคืน แต่อย่างไรก็ตามระหว่างการเป็นนักข่าวมือสมัครเล่น กับเป็นผู้รับข่าวสารนั้น ก็เชื่อว่าทุกคนย่อมเป็นผู้รับข่าวสารมากกว่า ฉะนั้นการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกหลวง รับข่าวสารผิดพลาด หรือแชร์เนื้อหาผิด ๆ จนเป็นผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น จึงขอนำเสนอแนวทางการรู้เท่าทันสื่อดังนี้

Advertisement

Advertisement

เข้าถึงสื่อที่หลากหลาย ผู้รับสื่อควรเลือกเข้าถึงสื่ออย่างหลากหลาย เมื่อต้องการติดตามข่าว หรือเรื่องที่สนใจ อย่างเช่นเมื่อต้องการทราบข่าวสารเกี่ยวกับกีฬา สามารการรับรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ หนังสือ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีหลายมุมมอง และเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าเนื้อหานั้นเป็นข้อเท็จจริง ทั้งนี้อย่าได้หลงเชื่อกรณีได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มาเพียงแห่งเดียวเพราะมีแนวโน้มที่จะถูกหลอกหลวง อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาด้วย หากไม่มีการอ้างอิง หรือแชร์ส่งต่อกันมา ควรอ่าน ฟัง อย่างมีสติและคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองให้รอบคอบ

1                                                                           ภาพโดย StartupStockPhotos จาก Pixabay 

คิดวิเคราะห์ หลังจากรับสื่อเรียบร้อยแล้วต้องตีความวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับ มีเจตนาส่งสารเพื่อแจ้งให้ทราบ ชวนเชื่อ ให้ข้อมูล เป็นข้อเท็จจริง หลอกหลวง หรือโน้มน้าวใจ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ตลอดช่วงชีวิตของผู้รับสื่อตลอดจนต้องฝึกเปรียบเทียบ แยกแยะหาข้อแตกต่างเมื่อได้รับสื่อหลากหลายแหล่ง ซึ่งอาจยากสำหรับบางท่าน ทว่าสิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยได้บ้างก็คือเลือกรับสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะสื่อเหล่านี้ย่อมผลิตข่าวสารโดยดำรงอยู่บนจรรยาบรรณวิชาชีพ นำเสนอให้ข้อมูล มีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียง เจตนาส่งสารเป็นส่วนใหญ่ เน้นให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์

Advertisement

Advertisement

2                                                                        ภาพโดย TeroVesalainen จาก Pixabay  

ประเมินสื่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตัดสินใจประเมินสื่อด้วยตนเองว่ามีเนื้อหาถูกต้อง เชื่อถือได้ แล้วจึงนำเนื้อหาที่ได้รับไปบรรยายให้ผู้อื่นต่อ หรือนำทักษะ ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นข้อคิดบทเรียนต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือถูกหลอกหลวง เอารัดเอาเปรียบจากสื่อ สามารถติดต่อคอลเซนเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 1200

Advertisement

Advertisement

3                                                                                      ภาพโดย Tumisu จาก Pixabay  

                 การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นวิธีที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง ด้วยการรับสื่อที่หลากหลาย คิดวิเคราะห์ และประเมินสื่อเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลดีกับผู้รับสื่อเองในด้านพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ทำให้ไม่ถูกหลอกหลวง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยการรู้เท่าทัน มีสติ และมีความสุขตลอดไป 😊😊😊

หมายเหตุ ภาพปกภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay