ขณะนี้ คนไทยยังคงต้องติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด ชนิดขนาดที่ว่าเสพข่าวกันนาทีต่อนาที ว่าด้วยการติดตามข่าวสารก็ควรติดตามด้วยวิจารณญาณเพราะมีทั้งข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวจริง แต่ที่เป็นข่าวจริงและมีประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อกับผู้ป่วยโรค COVID-19 คือ "ระยะห่างทางสังคม (Social Distance)"

covid19Photo by CDC on Unsplash

     ยามภาวะปกติ จะรักกันหรือรังเกียจกันเราก็ยังอยู่ร่วมกันได้ ยังจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มากมารวมตัวกันได้ เช่น จัดประชุมสัมมนา จัดสอบ หรือการรวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงจุดยืน จุดร่วมบางอย่างของคนบางกลุ่ม แต่ในภาวะไม่ปกติยามนี้ ระยะห่างทางสังคม (Social Distance) "จัดเป็นมาตรการทางสาธารณสุขที่มีขึ้นเพื่อชะลอและควบคุมโรคที่กำลังเป็นโรคระบาด"

pp

Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Advertisement

Advertisement

     ขณะที่ ระยะห่างระหว่างบุคคล (Personal Distance) โดยรักษาระยะห่างไว้ที่ 2 เมตร จะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิด และลดการติดต่อของโรคระบาด เพราะยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ หมายถึงว่า "ยิ่งใกล้ชิดยิ่งเสี่ยงต่อการสัมผัสกับละอองจากการจาม น้ำลายได้ง่ายในรัศมี 1 เมตร"  ดังนั้นทางที่ดี กิจกรรมใด ๆ จึงควรงด หรือเว้นออกไประยะหนึ่งก่อน ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของทุกคน 

ตัวอย่างของ การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distance) ในช่วงแพร่ระบาดของโรค COVID-19  นี้ เช่น

- การเหลื่อมเวลากันเข้างาน ซึ่งเมื่อเวลาต่างกันจะ "ช่วยลดปริมาณความหนาแน่น" ของคนลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ลงได้ ที่ทำงานมีการให้พนักงานแบ่งเวลากันทานอาหารกลางวัน โต๊ะเก้าอี้จากที่นั่งกันได้สี่ซ้าห้าคนก็เหลือเพียงหนึ่งคน ช่วงนี้รีบทานแล้วรีบไปล้างมือกลับฐานที่มั่น โต๊ะใครโต๊ะมันดีที่สุด 

Advertisement

Advertisement

farPhoto by freestocks on Unsplash

- อยู่ในบ้านหรือสถานที่ส่วนตัวให้มากที่สุด ซึ่งจากนโยบาย "Work form home" ก็ช่วยให้ลดจำนวนการแออัดของคนในออฟฟิสลงได้ กรณีที่ที่ทำงานยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยให้พนักงานสลับกัน Work form home หากมีการประกาศขั้นสุดก็พร้อมที่จะทำงานที่บ้าน 100% 

     กรณีที่มีบุคคลใกล้ชิดในบ้านมีความเสี่ยง หรือจำเป็นต้องสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรค COVID-19 เมื่อกลับเข้าที่พักอาศัยแล้ว การตั้งสติตั้งแต่หน้าประตูบ้านนับเป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรก เมื่อสติมาแล้ว อย่าลืมว่าการใส่หน้ากากอนามัยมีความสำคัญเพื่อป้องกันการไอ จาม การพูดคุย ฝอยละอองจะได้ไม่เล็ดลอดออกมา หรือมีก็ลดจำนวนน้อยลง

     ทันทีที่เข้าบ้านควรทำความสะอาดมือ หรืออาบน้ำ สระผมได้ยิ่งดี เสื้อผ้าที่ใส่ก็ควรแยกซัก และจะดีมากหากทำความสะอาด ถอดซักเสียเลย เพื่อไม่ปล่อยให้เชื่อโรคกระจายไปทั่วบ้าน  ต่อมาเรื่องสำรับกับข้าว ท่องเสมอเช่นกันว่า "กินร้อน ช้อนเรา และนั่งให้ห่างกัน" หากต้องการสื่อสาร ใช้การโทรศัพท์ ส่งข้อความ 

Advertisement

Advertisement

     การออกมาให้ประชาชนดำเนินการระยะห่างทางสังคม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การหน่วงโรค (Mitigation) ที่บรรดาอาจารย์แพทย์ได้ระดมสมองและเห็นว่าการทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้โรคกระจายตัวช้าลงจะเป็นวิธีการหนึ่งที่คนไทยจะสู้กับโควิด-19 ได้

หมอPhoto by Luis Melendez on Unsplash

     นอกจากการให้ทีมงานหมอ พยาบาล และรัฐบาลทำงานกันอย่างหนักหน่วงแล้ว "ประชาชนคนไทยทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน"

    ตอนนี้ ต้องยึดถือคำพระที่ว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ หรือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน จะดีที่สุด แล้วเราจะก้าวผ่านหุบเหวนี้ไปด้วยกัน


ภาพปก Photo by Jan Huber on Unsplash