พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางรักกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจของ รองศาสตราจารย์

วราพร สุรวดี ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งได้รับมรดกจากมารดา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนชั้นกลางสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
เปียโนในห้องนั่งเล่น

          จากประวัติความเป็นมา สถานที่แห่งนี้สร้างก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ภายในมีห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องหนังสือ ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ฯลฯ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในยุคนั้น เช่น เครื่องอัดกลีบผ้า เป็นต้นห้องแต่งตัว

         เอกลักษณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและควรค่าแก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้เป็นอย่างยิ่ง คือ การซ่อมแซมวัสดุ สิ่งของ การซ่อมแซมภาชนะกระเบื้องให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างทนทาน การซ่อมแซมกระจกโดยตรึงกระจกมิให้หลุดออกมาหรือมิให้แตกร้าวเพิ่มขึ้น อันเป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมนายช่างในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่ง   

Advertisement

Advertisement

        การท่องเที่ยวครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้อย่างมากมายแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนในยุคนั้น จะคิดหาวิธีซ่อมแซมสิ่งของมากกว่าการทิ้งไปแล้วซื้อใหม่ แสดงให้เห็นถึงความประหยัดและการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆอย่างคุ้มค่าที่สุด คนยุคปัจจุบันอย่างเราเรา น่าจะนำความคิดนี้มาใช้กันให้มากขึ้น ยกเว้นแต่ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มก็ซื้อใหม่กันเลยครับ

      ขออนุญาตกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์

วราพร สุรวดี ที่ท่านได้อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูเป็นต้นแบบ แม้ว่าท่านอาจารย์ฯ จะมิได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ท่านสร้างไว้จะคงอยู่ตราบนานเท่านานครับ

Advertisement

Advertisement

       อนึ่ง พิพิธภัณฑ์ฯ จะเปิดให้เข้าชมเวลา 10.00 - 16.00 น. วันอังคาร - วันอาทิตย์ 

(หยุดวันจันทร์ ) ไม่เสียค่าเข้าชม ขอเพียงแต่งกายเรียบร้อยสักนิดหนึ่ง อาทิเช่น    เสื้อ กางเกงไม่สั้นเกินไป   เมื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ฯ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดเส้นทางครับ.

​​​​​​ห้องทำงาน 1