วันนี้เราจะพาชมสะพานในยุโรป ที่เดินแล้วรู้สึกได้ถึงความเก่าแก่ และทำให้เราอยากไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ถึงความเป็นมาของสะพานแต่ละแห่ง วันนี้เราเลือกมาแนะนำ 6 แห่งจาก 5 ประเทศด้วยกันค่ะ

เริ่มจาก สะพานไม้เมืองลูเซิร์น Luzern ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีชื่อเรียกว่า Kapellbrücke หรือ Chapel Bridge แปลตรงตัวว่าสะพานโบสถ์ ที่มาของชื่อ คือ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสะพานแห่งนี้ค่ะ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นสะพานไม้แบบมีหลังคาคลุมตลอดแนว ยาว 200 เมตร ข้ามแม่น้ำ Reuss เพื่อเชื่อมเมืองลูเซิร์นทั้งสองฝั่งเข้าหากัน ส่วนหนึ่งของสะพาน คือ หอคอยสูง 34 เมตร ซึ่งสร้างมาก่อนสะพานประมาณ 30 ปี ภายในสะพานมีภาพเขียนเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ความคลาสสิคของสะพาน นอกจากเพราะเป็นสะพานที่เก่าแก่แล้ว ยังเป็นเพราะดอกไม้ที่ประดับอยู่บนสะพาน

Advertisement

Advertisement

Luzernสะพานชาร์ล Charles Bridge กรุงปราค ประเทศสาธารณะรัฐเชค สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำ Vltava ในปี 1357 โดยกษัตรย์ชาร์ลที่ 4 ถือเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป เชื่อมฝั่งเมืองเก่าและปราสาทปราคเข้าหากัน มีความยาว 516 เมตร บริเวณปลายสะพานฝั่งเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของหอคอย บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญ 30 องค์

Charles Bridgeสะพานเจน่า (Pont d'Iéna / Jena Bridge) ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ Seine ความยาวของสะพานอยู่ที่ 155 เมตร เชื่อมฝั่งซ้ายของแม่น้ำไปยังย่าน Trocadéro ประดับด้วยรูปปั้น และรูปสลักลายนูนบนสะพาน นอกจากความเป็นมาของสะพานที่สร้างโดยจักรพรรดิ์นโปเลียนในปี ค.ศ. 1807 หลังจากทรงได้รับชัยชนะในสงครามเจน่าแล้ว สาเหตุที่ทำให้เราเลือกสะพานนี้เป็นสะพานที่เราคิดว่าสวยที่สุดในปารีสก็เพราะเป็นสะพานที่อยู่ใต้หอไอเฟลเลยค่ะ ดังนั้นไม่มีสะพานไหนในปารีสที่เราว่าคลาสสิคเท่าสะพานนี้แล้วค่ะ

Advertisement

Advertisement

Jenaสะพานโซ่ เซเชนยี (Széchenyi Chain Bridge) หรือ สะพานเชน ตั้งอยู่ในเมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี เป็นสะพานโซ่ขนาดใหญ่ ข้ามแม่น้ำดานูป เพื่อเชื่อมเมืองบูดาเปส ฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ เข้าไว้ด้วยกัน บริเวณคอสะพานมีรูปแกะสลักรูปสิงห์โตหินหมอบอยู่ที่สองด้าน สะพานนี้เปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1849 มีความยาว 375 เมตร กว้าง 16 เมตร ความสำคัญของสะพานนี้คือเป็นสัญลักษณ์ในการรวมเมืองบูดาเปสเข้าไว้เป็นเมืองเดียว

Chain Bridgeสะพานเก่าเมืองวูร์ซบวร์ก Würzburg Old Bridge ตั้งอยู่ในเมืองวูร์ซบวร์ก ประเทศเยอรมนี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำไมน์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1473 ดูเผิน ๆ จะคล้ายกับสะพานชาร์ล ในปราค บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นนักบุญ 12 องค์ ความยาวสะพาน 185 เมตร เชื่อมเมืองเก่ากับฝั่งที่เป็นเนินเขาและไร่องุ่น และมองไปจะเห็นป้อมปราการมาเรียนเบิร์กอยู่บนเนินเขา

Advertisement

Advertisement

Wurzburgสะพานคาร์ล ธีโอดอร์ (Karl Theodor Bridge) หรือเรียกกันว่าสะพานเก่า ตั้งอยู่ในเมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี เป็นสะพานหินทรายสีน้ำตาลแดง สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำเนคเค่อร์ ในปี ค.ศ. 1788 ยาว 200 เมตร บริเวณปลายสะพานฝั่งเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของหอคอยคู่ และบนสะพานมีรูปปั้นของนักบุญ John of Nepomuk 

Heidelbergสะพานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แม้ว่าบางแห่งจะเคยได้รับความเสียหายจากภัยสงครามหรือเพลิงไหม้ แต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม เวลาเดินบนสะพานแล้วไม่ใช่เราจะได้ข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และชื่นชมของงามของสะพานนั้น ๆ ด้วยค่ะ

Thun

@ภาพประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน

#เที่ยวต่างประเทศ #เที่ยวยุโรป #เยอรมนี #ฮังการี #สวิสเซอร์แลนด์ #ปารีส #ปราค