สวัสดีคุณผู้อ่านครับ ภาษาอังกฤษนั้นมีสำนวนอยู่มากมายเลยนะครับ หากไม่ศึกษาหรือเรียนรู้เอาไว้อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารได้ ในบทความนี้ผมจึงมีสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าจะมีโอกาสได้พบเจอจากการพูดคุยหรือสนทนากับชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับ "แสงสว่าง" มาฝากคุณผู้อ่านครับ


1. Make light of

 • หมายถึง เพิกเฉยหรือละเลย
 • ตัวอย่าง The president tried to make light of the allegations.
 • (ประธานาธิบดีพยายามเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหา)

2. Burn the candle at both the ends

 • หมายถึง ทำงานหนักจนอดหลับอดนอน
 • ตัวอย่าง Since starting my new job I have been burning the candle at both ends.
 • (ตั้งแต่เริ่มงานใหม่ฉันก็ต้องทำงานหนักจนอดหลับอดนอน)

halogen bulbsภาพโดย Kari Shea

3. Shed light

 • หมายถึง ทำให้กระจ่าง, อธิบายบางสิ่งเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ, ให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้คนมีความเข้าใจที่ดีขึ้น

Advertisement

Advertisement

 • ตัวอย่าง Her explanations about the previous night's events actually shed more light on what had occurred.
 • (การอธิบายของเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้น)

 • 4. Green-light

  • หมายถึง อนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการ
  • ตัวอย่าง If you can't do this project, I am not going to green-light another project.
  • (หากคุณทำโครงการนี้ไม่ได้ ผมจะไม่อนุมัติโครงการอื่น)

  5. Go out like a light

  • หมายถึง นอนหลับ หรือ หมดสติไปอย่างกะทันหัน
  • ตัวอย่าง I went out like a light as soon as my head hit the pillow.
  • (ฉันหลับไปทันทีที่หัวของฉันแตะหมอน)

  turned-on yellow street lights near streetภาพโดย Vitaliy Grin

  6. See the light

  • หมายถึง เข้าใจหรือรับรู้บางสิ่งหลังจากที่มีข้อสงสัยมาอย่างมายาวนาน, มองเห็นทางออกของสถานการณ์อันเลวร้าย

  Advertisement

  Advertisement

 • ตัวอย่าง We can only hope that the government will see the light and go through this situation.
 • (เราได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะมองเห็นทางออกและผ่านสถานการณ์นี้ไปได้)

 • 7. First light

  • หมายถึง รุ่งอรุณ, รุ่งสาง, ช่วงเช้ามืด, ช่วงที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้น
  • ตัวอย่าง We have to leave at first light if we want to make it to the other side of the mountain by midday.
  • (เราต้องออกตั้งแต่รุ่งสางถ้าเราอยากจะไปให้ถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาในตอนเที่ยง)

  8. Lighten up

  • หมายถึง ผ่อนคลาย, ลดความตึงเครียด, เปลี่ยนอารมณ์ไปในทางบวก, โล่งใจ
  • ตัวอย่าง To get rid of all the depression, we must learn to lighten up daily.
  • (เพื่อขจัดความซึมเศร้าทั้งหมด เราต้องเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายใจในแต่ละวัน)

  hanging pendant lampsภาพโดย Dil

  Advertisement

  Advertisement

  9. Light years away

  • หมายถึง ระยะเวลานานมาก, อีกยาวนานกว่าจะเกิดขึ้น, ห่างไกลมาก
  • ตัวอย่าง At that time it seemed light years away, but now I am married and have my own family.
  • (ณ ตอนนั้นมันดูห่างไกลมาก แต่ตอนนี้ฉันก็แต่งงานแล้วและมีครอบครัวของตัวเอง)

  10. Candlelight

  • หมายถึง พลบค่ำ
  • ตัวอย่าง Be careful driving in candlelight. There are always dogs on the road.
  • (จงขับรถอย่างระมัดระวังในช่วงพลบค่ำ มันมักจะมีหมาอยู่บนถนนเสมอ)

  11. Light a fire under

  • หมายถึง กระตุ้นให้กระตือรือร้นขึ้น
  • ตัวอย่าง The deadline really light a fire under Pang. She has really started taking her homework seriously.
  • (เดดไลน์นั้นกระตุ้นให้แป้งกระตือรือร้นได้จริง ๆ เธอเริ่มทำการบ้านของเธออย่างจริงจัง)

  หวังว่าบทความและสำนวนเหล่านี้จะประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านนะครับ

  อ้างอิง Cambridge Dictionary, The Free Dictionary, The idiomsPhrases ภาพปกโดย Jack B