สวัสดีคุณผู้อ่านครับ ผมเชื่อว่าเวลาที่เราคิดถึงคนที่เรารักคนแรกที่เรามักจะนึกถึงเลยก็คือ "แม่" ภาษาอังกฤษนั้นมีสำนวนอยู่มากมายแม้แต่คำว่า "แม่" เองก็ยังถูกหยิบยกมาใช้สำนวนด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ผมจึงมีสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "แม่" มาฝากคุณผู้อ่านครับ


1. A mama’s boy

 • หมายถึง เด็กชายหรือผู้ชายที่ยอมให้แม่มีอิทธิพลต่อเขามากเกินไป, เด็กติดแม่, ลูกแหง่
 • ตัวอย่าง John was a mama’s boy who can’t do anything without his mother’s permission or approval.
 • (จอห์นเป็นลูกแหง่ที่ไม่สามารถทำอะไรเองได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากแม่)

2. A mother hen

 • หมายถึง คนที่มักจะมองเห็นหรือช่วยเหลือเวลาผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือ, บุคคลที่คอยห่วงใยต่อผู้อื่น (มากเกินไป)
 • ตัวอย่าง Pang was a real mother hen. She’s giving everybody a bit of what they needed
 • (แป้งเป็นคนห่วงใยต่อผู้อื่นจริง ๆ เธอให้ทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ)

smiling woman carrying babyภาพโดย Jonathan Borba

3. A tiger mother

 • หมายถึง แม่ที่เข้มงวดมาก
 • ตัวอย่าง Pang’s mother is a tiger mother. She doesn't allow Pang to play the game at all.
 • (แม่ของแป้งเป็นแม่ที่เข้มงวดมาก เธอไม่อนุญาติให้แป้งเล่นเกมเลย)

4. At mother’s knee

 • หมายถึง ตอนที่ยังเป็นเด็ก
 • ตัวอย่าง Pang learned how to cook at her mother’s knee when she was just a girl.
 • (แป้งเรียนรู้วิธีทำอาหารตอนที่เธอยังเด็กตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเพียงเด็กผู้หญิง)

5. Everyone and his mother

 • หมายถึง คนจำนวนมาก, คนส่วนใหญ่
 • ตัวอย่าง I’m so jealous, everyone and his mother is going on a vacation this summer except for me.
 • (ฉันอิจฉาจัง คนส่วนใหญ่กำลังไปเที่ยวพักผ่อนฤดูร้อนนี้ยกเว้นฉัน)

woman holding orange flower leaning on treeภาพโดย Paul Lin

6. Expectant mother

 • หมายถึง หญิงมีครรภ์
 • ตัวอย่าง You should really give your seat to the expectant mother standing by the door.
 • (คุณควรให้ที่นั่งกับหญิงมีครรภ์ที่กำลังยืนอยู่ข้างประตู)

7. Experience is the mother of wisdom

 • หมายถึง ประสบการณ์คือจุดกำเนิดของปัญญา (ใช้เพื่อหมายถึงคนที่เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา)
 • ตัวอย่าง They will never understand the love parents have for their children until they get their own children. Experience is really the mother of wisdom.
 • (พวกเขาจะไม่มีวันเข้าใจความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก จนกว่าพวกเขาจะมีลูกของตัวเอง ประสบการณ์คือจุดกำเนิดของปัญญา) 

8. He that would the daughter win, must with the mother first begin

 • หมายถึง ชายที่จะชนะใจลูกสาวได้ต้องชนะใจแม่ก่อน (สุภาษิตหมายความว่าหากคุณจะจีบผู้หญิง ก่อนอื่นให้พยายามที่จะให้แม่ของเธอเข้าข้างคุณ)
 • ตัวอย่าง If you want to marry Pang, try to impress her mother first and be sure that she is on your side. He that would the daughter win, must with the mother first begin.
 • (ถ้าคุณอยากจะแต่งงานกับแป้ง พยายามที่จะทำให้แม่ของเธอประทับใจก่อนและทำให้แน่ใจว่าเธออยู่ข้างคุณ ชายที่จะชนะใจลูกสาวได้ต้องชนะใจแม่ก่อน)

woman and baby sitting on white sofaภาพโดย Paige Cody

9. Mother Nature

 • หมายถึง พลังธรรมชาติที่ควบคุมโลก
 • ตัวอย่าง Look at all the wonders that Mother Nature provides, from fruit and vegetables to beautiful mountains and oceans.
 • (ดูสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดที่ธรรมชาติมอบให้สิ ตั้งแต่ผักผลไม้ไปจนถึงภูเขาและมหาสมุทรอันสวยงาม)

10. Mother’s milk

 • หมายถึง สิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก
 • ตัวอย่าง This song is mother's milk to me.
 • (เพลงนี้สำคัญกับฉันมาก)

11. To keep mum

 • หมายถึง เก็บเงียบเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง, ไม่พูดไม่บอก
 • ตัวอย่าง Jay was keeping mum about moving to Phuket.
 • (เจเก็บเงียบเกี่ยวกับการที่ย้ายไปภูเก็ต)

แม้เราจะไม่สามารถเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด แต่การศึกษาสำนวนเหล่านี้เอาไว้บ้างก็อาจเป็นประโยชน์สำหรับการสื่อสารหรือสนทนากับชาวต่างชาติครับ หวังว่าสำนวนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้อ่านนะครับ

อ้างอิง Urban7ESL, CollinsCambridge Dictionary ภาพปกโดย Xavier Mouton Photographie

Advertisement

Advertisement