“กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19”

     จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดในประเทศไทยเราตอนนี้ ซึ่งการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยสะสมและผู้ป่วยรายใหม่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากนัก ซึ่งส่งผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับประเทศไทยของเรา ที่ภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต่างก็ได้ทำงานกันอย่างหนัก และประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการช่วยกันต่อต้านไวรัสร้าย COVID-19 ในครั้งนี้

กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19

กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19

     จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมา ทำให้หน้ากากอนามัยที่มีความจำเป็น มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษา ดูแลผู้ป่วยที่ยังคงช่วยรักษาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนภายในประเทศ

กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19

     สำนักงาน กศน. ได้รับแจ้งขอความร่วมมือจากรัฐบาล ให้จัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความต้องการหน้ากากอนามัย สำนักงาน กศน. โดย ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ได้ขอความร่วมมือให้ กศน. จังหวัดทุกแห่ง จัดส่งหน้ากากอนามัย มายังสำนักงานส่วนกลาง โดยขอความร่วมมืออำเภอละ 100 ชิ้น จำนวน 878 อำเภอ ทั้งประเทศ

Advertisement

Advertisement

กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19

     จากที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน. ทุกจังหวัด ต่างเร่งประสานบุคลากร กศน. อำเภอในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ แจ้งให้ครู กศน. ตำบล ประสานวิทยากรฝึกอาชีพให้ผลิตหน้ากากอนามัยอย่างเร่งด่วน ทำให้ภายในไม่กี่วันก็สามารถผลิตได้หน้ากากอนามัยได้จำนวนมากพอสมควรและบางจังหวัดยังสามารถผลิตได้เกินเป้าหมายที่กำหนดอีกด้วย โดยแต่ละจังหวัดต่างเริ่มทยอยส่งมอบหน้ากาก ให้เลขาธิการ กศน. และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ต่อไป

Advertisement

Advertisement

กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19

     สำหรับ กศน. ที่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้อย่างรวดเร็ว ส่งมอบทันตามกำหนด ความต้องการของรัฐบาลที่จะส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น เพราะว่า กศน. มีการจัดการเรียนการสอนฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศอยู่แล้ว ซึ่งดำเนินการโดยครู กศน. ในพื้นที่ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพหลากหลายประเภทให้กับประชาชน ทำให้การผลิตหน้ากากอนามัยในครั้งนี้เพียงพอและทันต่อความต้องการที่ส่วนกลางต้องการ

กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19

 

     จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรา ถึงแม้จะเจอความลำบากจากภัยพิบัติหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แต่ด้วยที่คนไทยทุกคน มีน้ำใจ ร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย ช่วยเหลือกันแบ่งปันกัน ในยามที่เพื่อนพี่น้องคนไทยด้วยกันได้รับความเดือดร้อน ลำบาก ถึงแม้ว่าวันนนี้เจ้าไวรัสร้ายยังไม่หมดหายไปจากเมืองไทย  แต่ผมหวังว่าอีกไม่นาน ด้วยความรัก ความสามัคคี มีวินัย ร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน จะทำให้ประเทศไทยของเรา ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสร้าย COVID-19  ในครั้งนี้ ไปได้นะครับ

Advertisement

Advertisement

กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19กศน.ร่วมใจ มอบหน้ากากต้านภัย COVID-19ภาพประกอบ โดย ครูชอวร์