อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ข้อคิดจากเซน ชีวิตนั้นควรรู้สิ่งใด

ข้อคิดจากเซน ชีวิตนั้นควรรู้สิ่งใด

ชีวิตเรานั้นควรรู้สิ่งใดบ้าง หนึ่งเลยคือรู้ความ อีกหนึ่งคือรู้พอ เมื่อท่านรู้ความ ทำให้ท่านดำรงชีพอยู่อย่างเข้าใจ เมื่อท่านรู้พอ ทำให้ท่านดำรงชีพอยู่อย่างเรียบง่าย อย่าให้ความสุขสบายมากำกับชีวิต สิ่งท
114