ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิววิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

รีวิววิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

ธนาคารออมสินได้มีโครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก หรือ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)