เพลง

หมวดหมู่

ใน

จาก

เด็กซุกซนกับดนตรี

เด็กซุกซนกับดนตรี

หลายสัปดาห์ก่อน ได้รับคำแนะนำจากคุณครูประจำชั้นว่า ในคาบเรียนวิชาคีย์บอร์ด ลูกชายมีทักษะทางดนตรี สามารถจดจำโน้ตเพลง วางนิ้ว และเล่นเพลงได้ถูกต้อง ซึ่งแม่เองไม่แน่ใจนัก เพราะที่บ้านไม่มีเครื่องดนตรีใด