พอดีในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมคลินิกผู้สูงวัยแห่งหนึ่ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็เลยมีเรื่องราวอยากมาแบ่งปัน ให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2564 นี้ ทุกคนต่างก็อยู่ในยุคที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าสังคมไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งสามารถจัดได้ว่าอยู่ในระดับที่เกือบจะเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ เฉกเช่นที่มีการคาดการณ์เอาไว้ คือในปี พ.ศ.2568 นั้น จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า ในตอนนี้พวกเราต่างก็สามารถสังเกตเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยของเรา ว่ามีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ในขณะที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยลง การที่สังคมไทยของเรา กำลังก้าวเข้าสู่ในยุคสังคมผู้สูงอายุดังที่กล่าวนั้น การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงอยากจะมาแนะนำ แบ่งปันประสบการณ์บางส่วน ที่ได้รับจากคลินิกผู้สูงวัยแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อว่า “คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี” (Comprehensive Geriatric Clinic) กันค่ะ

Advertisement

Advertisement

Geriatric medical stethoscope and mask              ที่คลินิกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของตึกสิรินธร ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า สธ.4 ภายในก็มีการบริการให้การดูแล ป้องกัน และรักษาโรคผู้สูงอายุอย่างครบวงจร กล่าวคือ ที่คลินิกแห่งนี้ได้เปิดให้บริการทั้งในด้านการป้องกัน และดูแลรักษาอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหกล้ม ปัญหาเรื่องการนอนหลับ ปัญหาด้านการมองเห็นและได้ยิน การเสื่อมถอยของระบบอวัยวะภายใน รวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ด้วยการบริการจากสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ตลอดจนนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีความพร้อมดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ในเรื่องของการทดสอบ ตรวจวัดวิเคราะห์ และประเมินในเบื้องต้นของผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั้น มีเทคนิควิธีการที่เป็นขั้นเป็นตอน มีความร่วมมือกันของหลากหลายสาขาสหวิชาชีพ ที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการอย่างแท้จริง โดยผู้ที่สามารถมาเข้าใช้บริการได้ ณ คลินิกแห่งนี้ จะต้องเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น  

Advertisement

Advertisement

การนอนหลับในผู้สูงอายุ              อีกทั้งยังมีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการที่จะใช้ตรวจวัดสภาพความสมดุลทางร่างกาย อย่างเช่น เครื่อง Balance System SD ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถวัดในเรื่องของการมองเห็น การได้ยิน และการรับรู้ของตัวข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการที่จะทำให้สามารถประเมินได้ว่า ร่างกายนั้นมีความสมดุล และยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ต่อการใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขอยู่มากน้อยเพียงใด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการประเมินในเบื้องต้นได้ ในเรื่องของการทรงตัวในผู้สูงอายุก็ได้ อีกทั้งยังมีการวัดความเร็วในการเดินของผู้สูงอายุ หรือที่เรียกกันว่า Gait Speed

Advertisement

Advertisement

แรงบีบมือ             ยิ่งไปกว่านั้น ก็ยังมีการวัดในเรื่องของแรงบีบมือ หรือที่เรียกกันว่า Hand Grip Strength ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการประเมินเรื่องการหกล้มในผู้สูงอายุ ซึ่งการวัดและประเมินเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อมองดูจากภายนอกอย่างคนที่ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ แต่เมื่อได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอย่างมาก ในการเห็นความสัมพันธ์ของการประเมิน อย่างเช่น ความเร็วในการเดิน หรือแรงบีบมือ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อภาวะการหกล้มในผู้สูงอายุได้ นับเป็นความรู้ ความน่าสนใจ และน่าศึกษาติดตามอย่างยิ่งในการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการเรียนรู้จากที่คลินิกแห่งนี้ สำหรับในตอนที่ 1 นี้ ก็ได้มีการแนะนำ เสนอข้อมูล และแบ่งปันประสบการณ์ในเบื้องต้นในบางแง่มุมเท่านั้น เนื่องจากที่คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีแห่งนี้ ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้งสภาพร่างกาย ในอีกหลากหลายมิติ ในด้านจิตใจ การวางแผน และการดูแลแบบองค์รวมนั้น จะมีวิธีการอย่างไร และรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรนั้น อยากที่จะให้ท่านผู้อ่าน ได้มีโอกาสมาติดตามต่อ จากประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสเรียนรู้ในที่แห่งนี้ และก็ยังมีอีกหลากหลายแง่มุม ที่จะได้มานำเสนอต่อในตอนถัดไปนะคะ