วันนี้ผู้เขียนไปเข้าร่วมกิจกรรม KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง บางเขน

โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการวิ่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 วิทยาเขตด้วยกัน

บางเขน 22 ธันวาคม 2562 ที่ผู้เขียนไปเข้าร่วมในวันนี้

สกลนคร 12 มกราคม 2563

ศรีราชา 16 กุมภาพันธ์ 2563

กำแพงแสน 22 มีนาคม 2563

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมป์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตค่ะ

 

ภาพบริเวณสนามอินทรียจันทรสถิตย์ ในการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์ และเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลสาธารณประโยชน์ที่สมาคมดำเนินอยู่และกิจกรรมต่างๆ ของกิจกรรม

  โดยผู้เขียนเป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 69 ค่ะ ประกอบกับผู้เขียนและเพื่อนๆ มักจะเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งต่างๆ อยู่แล้ว จึงสนใจเข้าร่วมวิ่งในโครงการนี้

Advertisement

Advertisement

จุดปล่อยตัว  ในการวิ่งครั้งนี้ผู้เขียนเข้าร่วมแข่งขันระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แต่ก็จะมีระยะอื่นๆ คือ 5 กิโลเมตร และ 2.5 กิโลเมตรตามลำดับ

  ก่อนการปล่อยตัวจะมีการเริ่มวอร์มอัพเพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย โดยมีน้องๆในมหาวิทยาลัยมาร่วมนำ พอถึงช่วงเวลาปล่อยตัวจะเป็นช่วงของพิธีการเปิดงานโดยผู้ใหญ่ มีการร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยคือเพลงเกษตรศาสตร์ (พระราชนิพนธ์) และมีการบูม Aggie Boom (ซึ่งในร่วมของกิจกรรมก่อนเปิดผู้เขียนคิดว่าใช้ระยะเวลานานเกินไป) 

ผู้แต่งตัวแฟนซี   ในการวิ่งก็จะวิ่งผ่านคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็จะพบผู้วิ่งที่แต่งตัวแฟนซี และธรรมชาติต่างๆ ในช่วงเช้ารอบมหาวิทยาลัยที่ยังมีต้นไม้อยู่จำนวนมาก จึงทำให้อากาศดี รู้สึกได้ถึงการสูดอากาศที่บริสุทธิ์ เป็นการผ่อนคลายจากการทำงานที่เหนื่อยมาทั้งอาทิตย์

Advertisement

Advertisement

กองเชียร์ระหว่างทางก็จะมีน้องๆ มาคอยเชียร์เป็นระยะๆ ว่าใกล้ถึงแล้ว สู้ๆ นะคะ เป็นบรรยากาศที่น่ารักดีค่ะ

ระยะเวลาในการวิ่ง   ผู้เขียนจบการวิ่งที่เวลา 1 : 37 : 04 ในระยะ 10.9 กิโลเมตร เป็นเวลาที่อาจจะไม่ได้ดีมากนัก แต่ก็ถือว่าไม่แย่สำหรับการวิ่งที่ผ่านมาของผู้เขียน แต่ก็มีความภูมิใจว่าสามารถเอาชนะระยะ 10 กิโลเมตรได้สำเร็จ และได้ออกมาออกกำลังกายร่วมกับเพื่อนๆ และคนอื่นๆ

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอฝากว่า Someone who is busier than you is running right now. :)