ในแวดวงการศึกษา ไม่มีใครไม่รู้จัก Khan Academy โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งก่อตั้งโดย "ซัลมาน ข่าน" (Salman Khan) ชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดีย-บังคลาเทศ ที่เริ่มต้นจากการสอนหนังสือให้ญาติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนามาทำคลิปสอนบน YouTube เพื่อสอนญาติ และแบ่งปันให้บุคคลอื่นเข้ามาดูได้ด้วย คลิปของเขาได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลก จนมีผู้ชมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความสามารถและความตั้งใจดีของเขา จนเป็นที่เข้าตาบรรดาเศรษฐี เขาจึงได้รับมอบเงินทุนสนับสนุน เพื่อให้ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาที่ดี และฟรีสำหรับเด็กทั่วโลกต่อไป

// ภาพจากเว็บไซต์ www.khanacademy.org //

ปัจจุบันเนื้อหาภายใน www.khanacademy.org มีมากมายหลายหมื่นคลิป ครอบคลุมทุกเนื้อหาวิชาการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา สอนทุกวิชาไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวิวทยา กายวิภาคศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรม สังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ฯลฯ และมีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ รวมทั้งภาษาไทยด้วย นอกจากนี้ Khan Academy ได้พัฒนาแอปพลิเคชันการศึกษาเพื่อให้คนทั่วโลกดาวน์โหลดและเรียน “ฟรี” คือ

Advertisement

Advertisement

// ภาพจาก AppStore //

  • Khan Academy Kids : เป็นแอปฯ สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 7 ปี เป็นแอปฯ แนวเด็ก ๆ ใส ๆ เดินเริ่มโดยแอนิเมชันสัตว์ 5 ตัว คือ ช้าง แมว นก สุนัขจิ้งจอก และหมี เพื่อนำเด็ก ๆ เข้าไปสู่เนื้อหาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน
  • Khan Academy : เป็นแอปฯ ที่เน้นการเรียนการสอนวิชาการแบบเต็มรูปแบบ มีคลิปสอนเนื้อหาวิชาการจำนวนมหาศาล เหมาะสำหรับเด็กประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา หรือผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในฐานะแม่ผู้ช่างเลือก และช่างสรรหาสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับช่วงวัยของลูก เราคิดว่าแอปฯ Khan Academy Kids เป็นแอปฯ ด้านการศึกษาที่ดีมากที่สุด เมื่อเทียบกับแอปฯ อื่น ๆ ที่เคยใช้งานมา ดังนั้น เราจึงได้เลือกให้เป็นแอปฯ ประจำ iPad ของครอบครัว เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ในช่วงปิดเทอมใหญ่จากภัยโควิด-19

Advertisement

Advertisement

 // ภาพจากแอปพลิเคชัน Khan Academy Kids //

จากการใช้งานพบว่า ภายในแอปฯ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เหมาะกับช่วงปฐมวัย ภาพประกอบที่สวยงามทั้งภาพแอนิเมชัน และภาพถ่ายเชิงสารคดี สีสันสวยงาม รวมทั้งวิธีการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน รวมทั้งมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่าเรื่อง เกม และการตั้งคำถามต่าง ๆ

 ภายในแอปฯ Library หรือห้องสมุด แบ่งหมวดหมู่เนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เช่น หนังสือต่าง ๆ / วิดีโอ / การสร้างสรรค์วาดภาพระบายสี / การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ / คำนวณ / การอ่าน / ตรรกะหรือการใช้เหตุผล รวมแล้วมีหน่วยการเรียนรู้มากกว่า 1,000 เรื่องให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้

Advertisement

Advertisement

// ภาพจากเว็บไซต์ https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids //

สำหรับผู้สนใจสามารถโหลดแอปฯ Khan Academy Kids ได้ฟรีที่ https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids ซึ่งแอปฯ นี้เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย และผู้ใหญ่ที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง เนื่องจากแอปฯ ใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่อง ... เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด มาเรียนไปพร้อม ๆ กับลูกผ่านแอปฯ Khan Academy Kids นะคะ


  • เครดิตภาพประกอบ
  • ภาพที่ 1 ภาพจากเว็บไซต์ www.khanacademy.org
  • ภาพที่ 2 ภาพจาก AppStore
  • ภาพที่ 3 - 4 ภาพจากแอปพลิเคชัน Khan Academy Kids
  • ภาพที่ 5 ภาพจากเว็บไซต์ https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids