สวัสดีค่ะผู้อ่านที่น่ารัก เราจะพาไปเดินเล่นชมความสวยงามของเขตเมืองเก่าพระนคร เที่ยววัด ไหว้พระ ขอพร ทำบุญ ชมความงดงาม สถาปัตยกรรมกันที่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ไปกันเลยค่ะ

วัด                            วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดวัด

           เรามารู้จักวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กันค่ะ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านสถาปัตยกรรมและจิตกรรมฝาผนัง  เป็นการผสมผสานระหว่างตะวันตก ไทยและจีน ได้อย่างมีเอกลักษณ์สวยงาม ซึ่งเดิมเป็นวัดใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดรังสีสุทธาวาส ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างและทำการทะนุบำรุงบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ และถือว่าวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีสำคัญวัดหนึ่งของไทยเลยค่ะ

Advertisement

Advertisement

 

วัด

          พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ก่อสร้างบูรณะสร้างขึ้นใหม่ โดยรูปสัตว์ที่ตั้งอยู่บนพระเจดีย์เหนือซุ้มประจำทิศของพระเจดีย์ใหญ่นั้นหมายถึง ดินแดนรอบราชอาณาจักรไทยและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวชและได้เสด็จมาประทับที่วัดนี้เป็นครั้งแรกก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์

วัด          จิตรกรรมฝาผนังวิหาร  เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นฝีมือลูกศิษย์ของขรัวอินโข่ง เรื่องราวในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระศาสดาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพจิตรกรรมในห้องพระศรีศาสดาและจิตกรรมให้ห้องพระไสยามีความสวยงามมากๆ เลยค่ะ

Advertisement

Advertisement

วัดวัดภาพถ่ายโดยผู้เขียน

          หากใครมีโอกาสหรือได้แวะเวียนไปแถวพระนคร ข้าวสาร หรือบางลำพู ก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของวัดบวรนิเวศวิหารกันนะคะและจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถเดินชมความสวยงามของวัดได้อย่างสบายๆเลยค่ะ ช่วงนี้ไม่มีทัวร์ ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเดินชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะ ความงดงาม และเดินถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่ หากใครไปก็ปฏิบัติตามกฎข้อปฏิบัติ รักษาความสะอาด ดูแลและป้องกันตนเองด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยค่ะ

 

การเดินทาง

โดยรถประจำทางสาย 3,9,64,65,53,56,68,127,516

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

ที่ตั้ง 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0 2282 8303, 0 2281 6427

เว็บไซต์วัด : www.watbowon.com

Advertisement

Advertisement