การเจริญสมาธิ คือวิธีการที่ดีที่สร้างสติให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี แต่หลายครั้งการรวบรวมสมาธิในเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายอย่างกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถ แต่ด้วยความใส่ใจและอยากให้ทุก ๆ คนมีโอกาสเจริญสมาธิในสถานที่สงบร่มรื่น โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างขังหวัด นับเป็นอุดมการณ์ที่ทำให้เกิดการก่อตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใจกลางกรุงเทพ อย่างสวนโมกข์กรุงเทพขึ้นมา ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจริยวัตรอันงดงามของท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ท่านใช้สอนศาสนาและปลูกฝังแนวทางปฏิบัติธรรมนั้นก็คือสวนโมกข์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นั่นเอง

ความร่มรื่นส่วนหนึ่งมาจากสวนรถไฟสถานที่แห่งนี้ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 9 เนื่องจากเป็นที่ดินพระราชทาน และอยู่ในการดูแลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เริ่มก่อสร้างในปี 2550 โดยมีลักษณะเป็นอาคารทั้งหมด 3 ชั้น แสดงถึงหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 ส่วนคือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ รูปแบบของอาคารจะมีการผสมผสานเข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ทั้งยังมีพื้นที่แบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เพื่อการฝึกสมาธิกันได้อย่างสะดวก อาคารด้านในยังมีรูปภาพปริศนาธรรมให้ลองหาเวลามานั่งขบคิดและหาสัจธรรมของชีวิตกันได้อย่างลึกซึ้ง

Advertisement

Advertisement

สระน้ำข้างก็มีแต่ร่มเงาไม้

การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างสะดวก เพราะมีอาณาเขตติดกับสวนรถไฟซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายยอดฮิตของชาวกรุงเทพมหานครมาช้านานแล้ว แต่หากเดินทางมาทางรถยนต์สถานที่จอดรถอาจมีจำกัด ยิ่งในช่วงเช้า ๆ ที่ผู้คนนิยมมาออกกำลังกายก็ยิ่งมีโอกาสที่ที่จอดรถจะเต็มได้ ดังนั้นแนะนให้มาทางรถไฟฟ้า แล้วเดินเลาะมาตามถนนนิคมรถไฟสาย 2 ก็ได้ หรือจะต่อพี่วินมอเตอร์ไซด์เข้ามาก็ได้ สถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:30 - 17:00 น. มีกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้สนใจเข้าถึงแก่นแท้ของหลักพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าสมาธิ การสนทนาธรรม หรือแนวทางการใช้ชีวิตหมุนเวียนกันตลอดทั้งเดือนผู้สนใจสามารถเข้ามาดูงานกิจกรรมได้ที่ Facebook สวนโมกข์ กรุงเทพ ได้

Advertisement

Advertisement

มองเห็นอะไรเขียว ๆ ก็จะสบายตาดี

ในภาวะที่สถานการณ์เต็มไปด้วยความตึงเครียด ท้อแท้และสิ้นหวัง การใช้หลักธรรมะมากล่อมเกลาก็นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดี ดังนั้นหากสะดวกก็ลองแวะมาฟังธรรมที่นี้กันดูได้นะ เพราะหลักธรรมคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดี หรือจะมาเพียงเพื่อพักผ่อนสายตา ดูความร่มรื่นเย็นตาของธรรมชาติกันก็ได้