ข่าวสาร ในห้วยขวาง

หมวดหมู่

ใน

จาก

โคตรยำ ร่วมแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

โคตรยำ ร่วมแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะลดน้อยลงแล้ว แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าไวรัสจะกลับมาอีกหรือไม่ ทุกคนจึงยังไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตอย่างเดิม ธุรกิจต่าง ๆ ที่สามารถเปิดดำเนินการได้แล้ว ก็ยังไม่
121