บทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ

              หากต้องการเสริมดวงดั่งชื่อของหมวดหมู่คอลัมน์นี้ คงจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์ หลังจากที่พวกเราชาว TRUE ID ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีมาแล้วนั้น บทสวดมนต์ที่จะแนะนำให้สวดก็คือบท บูชาพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ซึ่ง PHORNLEE ขอบอกไว้ก่อนนะ ถ้าสวดแล้วไม่ถูกหวยรวยจากเบอร์ ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะจากความเชื่อนั้น พระพิฆเนศไม่ต้องการให้ลูกศิษย์หมกมุ่นอยู่ในเรื่องพวกนี้  หากถูกหวยก็คงจะมาจากบุญเก่ามี หรือเทพองค์อื่นให้มาจ้า   

             สำหรับชาวพุทธตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วค่อยสวดมนต์บูชาเทพทางพราหมณ์ (บทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ)  แต่ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์จะสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นอันดับแรก แล้วต่อด้วยการสวดบูชาเทพองค์อื่น ๆ ตามที่หลังจากสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศเสร็จ

Advertisement

Advertisement

รูปประกอบที่1 จาก Pixabay

บทสวดรูปแบบที่1 : สวดแบบย่อ ใช้สวดเมื่อเดินผ่านตามเทวาลัย หรือวัดที่มีพระพิฆเนศประดิษฐานอยู่  สวดเพื่อขอความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา

                                                                               โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา


รูปประกอบที่2 จาก Pixabay
บทสวดรูปแบบที่2 : เป็นบทสวดของไทย สวดทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคล

 •                                          โอม พระพิฆเณศวร         สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
 •                                         ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร    สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
 •                                         ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร  สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

 

รูปประกอบที่3 จาก Pixabay

บทสวดรูปแบบที่3 : เป็นคาถาพระพิฆเนศใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย

 •                                                  โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ

Advertisement

Advertisement

 •                                                  พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
 •                                                  สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

 • รูปประกอบที่4 จาก Pixabay

  บทสวดรูปแบบที่4 : เป็นคาถาบูชาพระพิฆเนศ หากใครบูชาจะพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง และประสบความสำเร็จในชีวิต

  •                                                          โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
  •                                   ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
  •                                   เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
  •                                   กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
  •                                   ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

  Advertisement

  Advertisement

 •                                   มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
 •                                   โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
 •                                   โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ
 •                 เป็นอย่างไรกันบ้างกับบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จทั้ง 4 รูปแบบ  หากเพื่อนคนใดต้องการที่จะไปไหว้สักการะแด่องค์พระพิฆเนศนั้น ก็สามารถไปได้ที่ 

  1. บริเวณหน้าลานกว้างหน้าห้างศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ (Central World)

  2. เทวาลัยพระพิฆเนศ ที่ห้วยขวาง

  หลังจากสวดมนต์บทบูชาพระพิฆเนศกันแล้ว PHORNLEE ก็ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมดั่งใจหวังทุกประการจงบังเกิดแก่เพื่อน ๆ สายเสริมดวงทุกท่านทุกคนด้วยนะคะ ดั่งที่เราประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรม ก็ขอให้องค์ท่านพระพิฆเนศปกปักคุ้มครองลูกศิษย์ทุกท่าน พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง และประสบความสำเร็จในชีวิตและเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ  


  ภาพปกโดย : pixabay.com

  ภาพที่ 1 / 2 / 3 / 4